Loading

Sujutus 15.-18.10.2018

Lokakuussa Raitiotieallianssi teki suurimman putken sukituksen Suomessa ja ehkä jopa koko pohjoismaissa. Kyseessä on työmenetelmä, jolla säästytään suurilta maankaivutöiltä ja liikennejärjestelyiltä. Työt aloitettiin rautatieaseman kyljessä maanantaina 15.10. aamulla ja saatiin päätökseen torstaina 18.10. iltapäivällä.

Rautatien alittavassa tunnelissa viemäriputket kulkevat maan alla 3-4 metrin syvyydessä. Vanha betoniputki purettiin pois tunnelin eteläpuolelta, jossa ratikka tulee kulkemaan. Uusi putki tehtiin tunnelin pohjoispuolelle ja yhdistettiin vanhaan putkeen tunnelin ulkopuolella.

Sukittaessa putkelle luodaan uusi pinta. Tunnelin ulkopuolella kulkeva viemäriputki oli huonokuntoinen, mutta sukittamalla siitä saatiin kuin uusi. Jos putki olisi päätetty vaihtaa kokonaan, olisi maa pitänyt kaivaa auki ja siitä olisi koitunut merkittävää haittaa liikenteelle.

Vanha putki

Sukka on tehty kovetettavaksi lämmössä ja siksi se tuotiin paikalle jäähdytetyssä laatikossa. Alkuvaiheessa sukka on pehmeä, mutta kun se kovetetaan, siitä tulee kuin uusi putki vanhan sisälle. Ideaali lämpötila putken sukitukselle on +10ºC tai vähemmän, joten työt tehdään usein keväisin tai syksyisin. Mistään tennissukasta ei ole kysymys, sillä sukka on 2,5 cm paksu ja painaa 200kg metri, eli yhteensä 19 tuhatta kiloa.

Ensin järjestettiin ohipumppaus, jotta putkessa päästiin ylipäätään työskentelemään. Sen jälkeen putki kuvattiin, jotta saatiin selville, mitä se on mahdollisesti imenyt sisäänsä ja missä kunnossa se on. Putkesta löytyi paljon esimerkiksi kiviä, jotka eivät sinne kuulu. Sen jälkeen viemäriputki putsattiin ja pestiin.

Lopulta sukka vedettiin vinssillä läpi koko 72 metrin mittaisen putken. Sitten se laajennettiin ilmaa apuna käyttäen putken sisäpinnalle. Tämän jälkeen sukka kovetettiin ultraviolettilampuilla, jotka kulkivat putken sisällä niitä varten tehdyillä kelkoilla. Lopuksi putki kuvattiin jälleen läpi ja katsottiin, miten työt sujuivat. Töiden valmistuttua virtaukset käännettiin uuteen putkeen.

Sukitettu putki

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.