Veien til personlig trygghet og vekst i hverdagen Finn DIN vei. Nettkurs med Kirsi Naper og Lisa-Marie Thompson

Nettkurs... rett hjem i stua!

Kurset har hovedfokus på å hjelpe deg til å oppdage det uendelige potensiale du allerede har. Selvutvikling er enkelt når vi forstår hvordan vår egen drivkraft jobber for oss, hele tiden, selv i de dårlige tidene. Dette kurset er ikke som andre selvutviklingskurs. Vi skal ikke lære deg masse teknikker for å få deg til å føle deg bedre, men i stedet synliggjøre det du allerede har i deg som gjør at du kan oppleve livet i flyt og at livskvaliteten øker.

Når du selv forstår hvordan dette oppstår i mennesker så vil du naturlig gi rom for at det skal skje oftere og som en effekt av det vil du oppleve at livet er enklere å håndtere enn før. Du vil igjen oppleve den samme barnslige enkelheten vi hadde da vi var små, med nye voksne øyne.

Kurset vil være fullt av læring, eksempler, metaforer og vi vil kunne adressere det du ønsker hjelp med og sitter fast med. Vi er dedikert til å lære deg om de enkle prinsippene som vil hjelpe deg navigere livet og det du ønsker å gjøre med livet ditt, med en friere og stødigere opplevelse.

"Blanke ark er ikke tomme ... men fulle av muligheter!"

DETTE VIL DU LÆRE:

Lær om innholdet i "ryggsekken", som ALLTID vil hjelpe deg!

1. Du HAR allerede alt du trenger!

De færreste er klar over hvilke ressurser de allerede har tilgjengelig der de er i dag. Mange glemmer å sette pris på det vi allerede har og dermed også virkelig utnytte seg av det vi har lært så langt, noe som igjen kan drive oss frem til nye høyder.

Kurset vil hjelpe deg å oppdage dine sterkeste ressurser og å se styrken i det du trodde var svakheter.

Vi vil belyse glemt og oversett kunnskap som vi alle bærer med oss.

"This is the real secret of life -- to be completely engaged with what you are doing in the here and now. And instead of calling it work, realize it is play." - Alan W. Watts
Lær om ditt STORE JEG før alle "merkelappene" dine!

Photo attribution: "Mirror you" (CC BY 2.0) by TimothyDavidGreenfield

2. Du ER det du leter etter!

Vi ser oss i speilet og ser kun på det vi ønsker skulle være annerledes, det vi kunne endre. Ofte grunnet i at vi ønsker oss en annen opplevelse eller følelse. Dette er bare overflaten av det du ER, og dypt i dine menneskelige gener bærer du med deg alt du trenger for en hver situasjon.

Alt for mange leter på utsiden av seg selv fordi de tror det er der de finner det som de tror de trenger. Vi har ikke lært om hva et menneske allerede har i seg... fra naturens side.

Kurset vil forklare hvorfor du ER det du søker. Når du lærer å se forbi dine egne merkelapper og beskrivelser av deg selv vil du oppdage hvilket potensial som allerede er tilgjengelig. Etterhvert som vi blir eldre går de fleste av oss i fella for å slutte å se forbi det vi vet, slutte å utforske og heller bare se på det vi vet. Det betyr allikevel ikke at vi har mistet evnen til å utforske.

"Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world." - Albert Einstein
Lær om ILLUSJONENE som finnes i dine begrensninger!

3. Du KAN oppnå mer enn du tror!

Begrensninger er noe som gjerne virker som en realitet vi ikke kan komme oss vekk fra og som stopper oss. Når fokuset skifter til å se på hva man allerede kan... og hvor enkelt man kan det, så åpnes det opp for nye muligheter man tidligere ikke hadde sett.

Kurset vil hjelpe deg å kartlegge hvilke muligheter som ligger foran deg. Vi kommer til å snakke om begrensningers illusjonistiske natur og hvordan de også kan være en styrke.

Vi kommer også til å belyse hvordan vi naturlig kommer over våre hindringer. Hvordan vi har overkommet mange allerede, som ikke lengre føles som hindringer når man først har passert de.

"If the only thing people learned was not to be afraid of their experience, that alone would change the world." - Sydney Banks

Naturlig læring

Kurset har fokus på læring igjennom NATURLIG LÆRING. Det betyr at du vil ikke få masse hjemmeoppgaver eller måtte lære deg masse teknikker du skal pugge. Generelt så lærer alle mennesker igjennom refleksjon, å reflektere vil si å utforske noe ukjent, noe man ikke vet.

I vår tilnærming jobber vi utifra det faktum at alle lærer når de forstår. Vi lærer når vi innser noe nytt. Når vi får en innsikt. Enhver sin forståelse har sine ulike personlige nyanser og alle forstår noe forskjellig til ulike tider. Det vi forstår er skreddersydd til det vi trenger for å se neste tilgjengelige steg.

------------------------------------

Vi kunne ikke lært å skrive, før vi lærte å snakke enten med stemmen eller døvespråk. Tross alt er skrift, bare en beskrivelse på språket vårt, og gir oss muligheten til å kommunisere på tvers av tid, sted og rom.

Skrift... en fantastisk skapelse, SKAPT AV mennesket.

NATURLIG LÆRING gjennom innsikter som utvider vår forståelse er en ferdighet alle mennesker allerede kan. Fordi vi er mennesker med en konseptuell hjerne som kan bygge konsepter på andre konsepter og dermed utvide vår forståelse. Det er så enkelt at vi ikke en gang vet at vi gjør det, fordi det skjer av seg selv, hele tiden.

Hvem er kurset for

Dette er et kurs over 10 uker om "Personlig trygghet og vekst - i hverdagen". Vi har valgt å fokusere på hverdagsmennesket, den alminnelige mannen og damen i gata.

Er du en som:

 • Ønsker at hverdagen var enklere, men som ikke forstår hvordan det er mulig
 • Ønsker mindre stress i hverdagen og mere pusterom
 • Sliter med å få endene til å møtes samme hvor hardt du jobber
 • Føler du mangler noe i livet for å gjøre det komplett
 • Er på søken etter å få det bra

Innhold og form

Kurset vil foregå online, dvs at du kan sitte hvor du vil og delta på kurset. Du trenger internett, hodetelefoner og helst en PC for best opplevelse. Nettbrett eller mobil er også en mulighet. Kursene kjøres via Webinar, det betyr at du vil se oss snakke live, vi er der og du kan stille oss spørsmål. Det blir gjort opptak av hver kursdag som du kan se om igjen i en begrenset periode.

Kurset vil i hovedsak foregå på dagtid på lørdager (med unntak av én søndag) og torsdagskvelder. Det er en lengre økt på lørdager og en kortere spørsmåls- og refleksjonsrunde på torsdager. Du vil få nok tid i mellom kursdagene til å kunne reflektere og leve livet og gjøre deg nye erfaringer som vil være relevant for kursinnholdet.

For full uttelling av kurset er det vesentlig at du setter av alle datoene og kan delta uten andre forstyrrelser rundt deg, slik at du kan fokusere på kurset den tiden kurset foregår. Mellom kursdagene vil du få noen enkle oppgaver som skal besvares skriftlig, det er ikke obligatorisk men vi anbefaler allikevel at de gjøres for størst læringspotensial. Du bestemmer i høyeste grad selv hvor mye du vil delta på kursene, men erfaringsmessig så er det de som stiller seg åpne, som har lyst til å lære noe nytt som vil lære mest. Uansett så vil du ha opptaket du kan se på om igjen.

I en lukket facebookgruppe har du mulighet til å stille spørsmål og reflektere sammen med de andre deltakerne og oss.

Kursplan

 • Lørdag 11.03, kl 10 - 14 (inkl. 45 min lunsjpause) - "Ditt uendelige potensial"
 • Torsdag 23.03, kl 19 - 20 "Spørsmål & Svar" webinar
 • Lørdag 01.04, kl 10 - 14 (inkl. 45 min lunsjpause) - "Forbi egne begrensninger"
 • Torsdag 06.04, kl 19 - 20 "Spørsmål & Svar" webinar
 • Søndag 23.04, kl 10 - 14 (inkl. 45 min lunsjpause) - "Gode strategier for deg"
 • Torsdag 04.05, kl 19 - 20 "Spørsmål & Svar" webinar
 • Lørdag 13.05, kl 10 - 14 (inkl. 45 min lunsjpause) - "Du har allerede de verktøy du trenger"

Påmelding - Meld deg På!

Kurset har begrenset antall plasser så hvis dette er interessant for deg bør du sikre din plass i dag! Siden det er første gangen vi kjører dette kurset på nett, så har vi satt en lav introduksjonspris til kun kr 2900, over 60% rabatt fra ordinær pris kr 7900. Det er kun første gangen at vi tilbyr kurset til denne prisen.

Vi tilbyr en VENNEPAKKE, og som takk for at du tar med deg en venn eller bekjent så skal dere få det enda billigere. Bestiller du 3 billetter samtidig. Da får du en god pakkepris på kr 7200 dvs. kr 2400 pr. pers. Da sparer dere ytteligere 500 kr pr. pers. fra introprisen.

Benytt deg av INTROTILBUDET i dag og spar over 60%:

 • kr 2900,- * INTRO - For 1 billett (ordinær pris 7900) - 60% rabatt
 • kr 7200,- * VENNEPAKKE - For 3 billetter (ordinær pris 23.700) - 70% rabatt - [UTGÅTT]
 • kr 7900,- ORDINÆR - For 1 billett (ordinær pris)

* tilbudsprisen gjelder KUN frem til 9. mars - 2017.

Kursholdere: Kirsti Naper og Lisa-Marie Thompson

HVEM ER VI

Kirsti Naper, 55 år

Gründer, gründerutvikler og foredragsholder

Kirsti har lang erfaring med veiledning av mennesker i ulike situasjoner. Etter mange års reise innen selvutvikling, fant hun meningen og ny kunnskap i forståelsen om vårt Sinn, Tanke og Bevissthet.

Hun har vært med å starte og jobber som mentor på 3P Akademiet. Nå har hun også startet egen bedrift ReConnect som fokuserer på å bistår mennesker med en stressfri hverdag og større tilgang til eget potensiale og kreativitet. Hun har også i flere år, på oppdrag via NAV, bistått mennesker utenfor arbeidslivet med karriereveiledning.

Lisa-Marie Thompson, 38 år

Gründer, seniorutvikler og foredragsholder

Lisa-Marie er en selvutnevnt humorist og transformert psykisk lidende person. Med ca 20 år bak seg med depresjon, angst og stress har hun gått livets harde skole, men som omsider fikk en lykkelig fortsettelse da hun selv innså at det hun lette etter fantes ikke utenfor henne selv. Hun ble diagnosefri fra DPS i 2014 og har siden tatt veilederutdannelse ved 3P Akademiet.

Hun brenner for å dele sin nyoppdagede erfaring og kunnskap om mennesket til alle som har det tungt eller ønsker en lettere hverdag. Hun driver både nettmagasinet Enkelheten i Livet og jobber med en spennende ny helse informasjonskanal med fokus på å hjelpe de som sliter. Dette gjør hun i tillegg til at hun jobber fulltid som seniorutvikler i et IT konsulentfirma.

BLI MED på en transformativ reise i din virkelighet
Created By
Lisa-Marie Thompson
Appreciate

Credits:

Created with images by Unsplash - "crossing street zebra" • Unsplash - "hiker backpacker backpacking" • TimothyDavidGreenfield - "Mirror you" • sasint - "achieve fluent adventure" • sasint - "boys school teacher" • Nico Caramella - "Patagonia Argentina"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.