Loading

VACATURE: Wij zoeken 2 projectmedewerkers landschap Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete werft aan!

WIE ZIJN WIJ?

Als Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) willen we samen met diverse partners uit de streek alle inwoners overtuigen van de landschappelijke kwaliteiten in ons werkingsgebied (18 gemeenten in de Antwerpse Kempen). Dit realiseren wij door het brede publiek te betrekken bij concrete acties. Tegelijk biedt ons regionaal landschap een platform waar verschillende maatschappelijke groepen elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen en projecten uit te werken. Dat doen wij samen met landbouwers, natuur- en milieubeschermers, jagers, recreanten, provincie, gemeentebesturen en streekverenigingen.

Meer info vind je op onze website of in onderstaande animatievideo over de Regionale Landschappen.

Bekijk de werking van het Regionaal Landschap in onderstaande video:

Ons kantoor in Oud-Turnhout (Oosthoven)

Momenteel zijn we op zoek naar 2 gemotiveerde landschapsmedewerkers.

PROFIEL 1: LANDSCHAPSONTWERPER

Je begeleidt onze landschapsprojecten van verschillende schaalniveaus van bij de opstartfase (overleg, ontwerp, technische en administratieve uitwerking, opmaak bestekken en eventuele vergunningen) tot de uitvoering en opvolging (opvolging van de werken op het terrein, nazorg, communicatie). Waar mogelijk koppel je educatieve of communicatieve acties aan de terreinwerken.

Je draagt landschap uit als strategie om tot kwalitatieve inrichting, projecten en samenwerkingen te komen.

Je adviseert partners en betrokkenen bij de werking van het regionaal landschap rond landschapskwaliteit.

Je adviseert collega’s bij ontwerp en opmaak van inrichtingsplannen in het kader van hun projecten.

Je overlegt op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee algemene taken op in het belang van de vzw.

PROFIEL 2: COÖRDINATOR LOKET ONDERHOUD BUITENGEBIED (LOB)

Je bouwt het Loket Onderhoud Buitengebied uit in het werkingsgebied van RLKGN. Je bent daarvoor het aanspreekpunt voor onze partners (in eerste instantie de gemeentebesturen, later ook verenigingen en particulieren) inzake beheer en onderhoud van kleine landschapselementen, klein bouwkundig erfgoed en recreatieve randinfrastructuur. Je overtuigt toekomstige klanten van de meerwaarde van het LOB en onderneemt hiervoor de nodige stappen, zoals de opmaak van contracten en bestekken.

Je coördineert de technische aspecten van het LOB gaande van inventarisatie, visievorming, beheerplanning en –uitvoering en monitoring. Je bent het aanspreekpunt voor derde partijen (studiebureaus, sociale economie, boomverzorgers, …) die delen van deze taken in opdracht uitvoeren.

Je onderhoudt de digitale aspecten van het LOB en overlegt op regelmatige basis met de LOB-collega’s van de andere regionale landschappen.

Je adviseert partners en betrokkenen bij de werking van het regionaal landschap rond beheer en onderhoud van het buitengebied.

Je adviseert collega’s bij beheer en onderhoud van landschapselementen (laanbomen, houtkanten, veteraanbomen, bermen, …) in het kader van hun projecten.

Je overlegt op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee algemene taken op in het belang van de vzw.

JOUW PROFIEL

Voorwaarden

Je bent landschapsarchitect, -ontwerper, geograaf, bioloog, ingenieur of een gelijkwaardige opleiding rond landschap, erfgoed, natuur en/of groen

Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen

Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken

Competenties

Je bent een teamspeler die overleg en samenwerking hoog in het vaandel draagt

Je bent communicatief en beschikt over de nodige sociale vaardigheden

Je bent een doener die flexibel en zelfstandig kan werken en graag initiatief neemt

Je bent vertrouwd met projectmatig werken

Extra troeven

Je kan werken met GIS, Photoshop en/of VectorWorks

Je hebt affiniteit met het werkingsgebied van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

WERKVOORWAARDEN

Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng en occasioneel thuiswerk mogelijk

Voltijds contract van onbepaalde duur

Standplaats: Pastorie Oosthoven, Polderstraat 33 in Oud-Turnhout (voorlopig telewerk)

Verloning volgens barema B1 van de provinciale overheid met opname eventuele relevante anciënniteit. Paritair Comité 329.1

Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, gunstige verlofregeling

Een maatschappelijk relevante job in een leuk team van enthousiaste collega's

PRAKTISCH

Stuur je CV, sollicitatiebrief en eventueel portfolio ten laatste zondag 7 maart naar bas.vanderveken@rlkgn.be met als onderwerp ‘sollicitatie projectmedewerker landschap en/of LOB’ en volgende documenten in bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’, ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’ en eventueel ‘familienaam_voornaam_portfolio’. Geef in je brief aan naar welke van de twee profielen jouw voorkeur uitgaat (mag ook beide).

Na een voorselectie op basis van deze documenten worden maximaal 10 kandidaten uitgenodigd voor een thuisopdracht en sollicitatiegesprek.

MEER INFO? Bas Van der Veken, coördinator, 0497/418.123 of bas.vanderveken@rlkgn.be