The Apple watch

De Apple watch is er in drie uitvoeringen.

  1. Een rvs uitvoering met mineraal glas
  2. Een aluminium uitvoering gericht op sportactiviteiten
  3. Een gouden high-end uitvoering
Apps direct toegankelijk

Gericht op sport

Elke apple watch heeft dezelfde mogelijkheden. Zo bezit de Apple watch een hartslagsensor. Aan de hand hiervan kun je je trainingen optimaliseren en verbruikte caloriƫn weergeven.

Aan de hand van weergegeven ringen kun je zien wat de balans is tussen zitten, staan en bewegen gedurende de dag.

Created By
Erwin Meijerink
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.