#skollunch Ett litet bloggprojekt

Lax med rotfrönsaker
Rotsaker med currygryta

Det är ett ganska litet - och därför enkelt - projekt. Vi twittrar vad vi äter i skolan varje dag. Jacob Möllstam och jag.

Ibland får vi efterrätt på vår skola.
Här var det köttbullar.
Någon sorts fisk tror jag.
Det här ser ut som en väldans massa saker.
Mjölk får man om man vill ha. Det här är någon sorts påskmat.

Nu var det slut.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.