Loading

De Es Nieuwsbrief 11 december 2020

Nieuwsbrief week 50 / 11 december 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

De laatste nieuwsbrief van 2020. Hierin de volgende onderwerpen:

 • Opening
 • Kerst
 • Schooltijden na de kerstvakantie
 • Kerstpakketten actie
 • Licht aan / verkeer
 • Start thema Gorgels
 • Meester Christiaan: Een vaste benoeming
 • Stage zaken
 • Foto’s donderdagmiddag
 • Terugblik Sint
 • Vacature MR

Wat een jaar…

Terugblik

We kijken terug op een bijzonder jaar. Niemand had afgelopen januari, bij alle nieuwjaarswensen, bedacht dat 2020 zo zou verlopen. Termen als quarantaine, anderhalve-meter-maatschappij, mondkapjesplicht of teststraat, daar hadden we nog nooit van gehoord. De één is relatief goed door het afgelopen jaar gekomen, een ander heeft het zwaar gehad. We proberen het samen zo goed mogelijk te doen. Maar ondanks alle maatregelen is het coronavirus nog niet onder controle.

Ontdekken, durven, doen

Ook als school hebben we geprobeerd om onze weg te vinden rondom alle Corona-maatregelen. Onze kernwaarden ontdekken, durven, doen hebben we ten volste kunnen inzetten. Het was voor ons één grote ontdekkingsreis: hoe konden we, ondanks alle beperkingen, onwetendheid en emotie, toch het onderwijs aan uw kind(eren) en onze leerlingen, zo goed mogelijk blijven verzorgen. We hebben met het hele team de mouwen opgestroopt en hard gewerkt om afstandsonderwijs te realiseren. Om vervolgens weer onderwijs in school te verzorgen passend binnen de maatregelen. We hebben in dit proces een hoop ontdekt en gedurfd om keuzes te maken. Door te doen hebben we veel geleerd. Een groot compliment aan onze leerkrachten en leerlingen. Want ook voor de leerlingen was het omschakelen. Een veilige omgeving die je goed kent, ineens aan veranderingen onderhevig. Goed om te zien hoe flexibel de kinderen zijn en de nieuwe situatie snel eigen maken. En ondanks dat we elkaar minder makkelijk konden ontmoeten was er echt verbondenheid voelbaar. Het was een intensief jaar, maar de vele reacties die wij van jullie ontvingen gaven heel veel energie om er iets goeds van te maken.

Vooruitblik:

Wij wensen dat 2021 een jaar wordt waarin we meer en meer terug kunnen naar een samenleving met meer sociale mogelijkheden en ook als school zijnde weer volop activiteiten kunnen organiseren. Hoe mooi zou het zijn als we komend jaar weer samen met u thema's kunnen afsluiten, een voorleeswedstrijd kunnen organiseren, Sinterklaas kunnen ontvangen en feesten kunnen vieren. Wij kijken ernaar uit...

Namens het team van de Es,

Marloes Joosten / Robbert Flim

Kerst:

Viering:

Komende donderdagochtend vieren we in de groepen kerst. Naast de liedjes en overdenkingen zal het kerstverhaal op een bijzondere manier worden verteld. Elke groep heeft deze week een scene uit het kerstverhaal uitgespeeld. Deze scene is gefilmd en komende week worden alle fragmenten achter elkaar gezet. Deze film wordt vertoond in alle groepen. De link naar dit filmpje plaatsen we volgende week vrijdag in de app op alle groepspagina’s.

Vrijdag voor de vakantie:

Vrijdag 18 december begint de kerstvakantie. De kinderen mogen deze dag, als ze dit leuk vinden, gekleed in het thema kerst naar school komen. Bijvoorbeeld in een foute kersttrui, met een kersmuts of versierd met een kerstslinger. Maar dit is absoluut geen verplichting! Wij willen u niet op kosten jagen. En een creatieve outfit gemaakt met oude kerstspullen is super gaaf!

Kerstvakantie:

Op vrijdag 18 december start om 12.30u de kerstvakantie. Op maandag 4 januari 2021 beginnen we weer.

Kerstpakketten-actie:

U bent er wellicht van op de hoogte. Al jaren lang organiseert de Raad van Kerken Hellendoorn - Nijverdal een kerstpakketten-actie voor minimagezinnen in onze omgeving. Een actie om gezinnen die dit nodig hebben een extra steuntje in de rug te geven tijdens de kerstdagen. Vanwege Corona worden er dit jaar echter geen pakketten samengesteld. Om toch iets voor deze gezinnen te kunnen betekenen is de Raad van Kerken nu voornemens om geld in te zamelen. Een minimagezin krijg vervolgens een enveloppe met daarin een cadeaubon, een wenskaart en een brief met aanvullende informatie. Het gezin wordt dan in de gelegenheid gesteld om voor een bedrag van € 25.- extra kerstinkopen te doen in één van de plaatselijke supermarkten.

Als u deze actie wilt steunen dan kan dit op twee manieren:

 1. U kunt een enveloppe met geld (een bedrag naar keuze) meegeven aan uw kind. School zal deze enveloppes verzamelen en doorgeven aan de raad van kerken.
 2. U kunt een bedrag naar keuze overmaken op rekeningnummer NL 78 RABO 01325 882 42 tnv Kerstpakkettenactie-Raad van Kerken.

Mocht u een enveloppe meegeven naar school dan kan dit tot en met woensdag 16 december. Overmaken kan zelfs na de kerst of in het nieuwe jaar nog!

Schooltijden na de kerstvakantie:

Door de voortdurende Corona-periode zullen we ook na de kerstvakantie ons Corona-rooster blijven hanteren. Dat wil zeggen dat we op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30u tot 14.30u op school zijn en op school lunchen. Op woensdag en vrijdag zijn de schooltijden van 08.30 tot 12.30u.

Zet je licht aan!

Normaal gesproken zouden we in november een fietsenmaker uitnodigen om onze jaarlijkse fietscontrole te houden. We hebben er voor gekozen om dat dit jaar niet door te laten gaan. We vragen u echter met klem om sowieso de verlichting van de fietsen te controleren. Via de verkeersouders begrepen we dat sommige kinderen ’s ochtends zonder licht fietsen en oversteken. Wilt u hier alert op zijn?

Vaste benoeming meester Christiaan:

Meester Christiaan is al sinds 2008 werkzaam op onze scholen. Hij is ‘vroeger’ begonnen als stagiaire op de Jan Barbierschool en is na een paar jaar ook gaan werken op de Blenke en de Es. Tot en met afgelopen periode was dit nog vrijwilligerswerk. Nu, na al die jaren, is het eindelijk gelukt om hem een contract aan te bieden. Iets waar wij als school heel er blij mee zijn! En voor Chris is dit een fantastische nieuwe stap. Hij neemt ons zoveel werk uit handen en is in al die jaren een onmisbare schakel binnen onze scholen geworden. Via deze weg willen we meester Christiaan dan ook ontzettend feliciteren met zijn benoeming op de Es en de Jan Barbier!

Stagezaken

Meester Rick tijdens zijn stage in de onderbouw

Na de kerstvakantie is er een wisseling van stageplekken. Meester Jorn is afgelopen week geslaagd voor de opleiding tot Onderwijs Assistent en heeft daarom afgelopen week afscheid genomen. Meester Rick en juf Saskia gaan van de onderbouw naar de midden- en bovenbouw. Meester Rick gaat naar groep 5 en juf Saskia gaat stagelopen.

Juf Linde en juf Noa (beiden eerstejaars Pabo) gaan naar een andere stageschool. Voor hen in de plaats komen twee nieuwe studenten. Zij zijn geplaatst in groep 4 en groep 7.

Tot slot: Juf Ella, die vorig jaar stagiaire was op de Es, gaat haar minor bewegingsonderwijs volgen bij juf Marlou.

Terugblik Sint:

Vorige week bracht de Sint een bezoek aan de Es. De goedheiligman bleek ’s ochtends al op school te zijn, maar was zijn boek kwijt. Gelukkig hielpen alle kinderen zoeken, maar was het de Sint zelf die zijn boek terugvond op zolder. Hieronder enkele sfeerfoto’s van een geslaagde dag:

Sinterklaas 2020

Vacature MR:

De medezeggenschapsraad van de Es is op zoek naar een ouder die onze geleding zou willen komen versterken. Meer informatie leest u in de vacature hieronder.

Zomaar een donderdagmiddag

Nieuw thema: De Gorgels

Na de kerstvakantie starten we met ons nieuwe thema: De Gorgels, naar het boek van Jochem Myjer. We zijn inmiddels al druk bezig met de voorbereiding. We kunnen in ieder geval verklappen dat de opening van het thema bijzonder wordt...

We verwachten dat dit thema net zo gaat leven als het thema ‘Sjakie and the chocolate factory’ van vorig jaar. De Gorgels is een thema over verwondering, landschappen, vogels en gletsjers. Natuurlijk zal er voorgelezen worden uit de boeken. We hebben er zin in!

Online teamavond

Afgelopen donderdagavond hebben we, om 2020 goed af te sluiten, een online teamavond gehouden. Een online pubquiz. Er werd fanatiek gespeeld en gelukkig ook een hoop gelachen. De presentatie lag in handen van Marloes en Robbert... Wie er gewonnen heeft? We zijn bijna klaar met nakijken...

Created By
Robbert Flim
Appreciate

Credits:

Gemaakt met een afbeelding van meelina - "new year christmas xmas"