Social media in het Mbo

Modern onderwijs

Onze studenten staan niet stil, de wereld is volop in beweging en internet brengt talloze mogelijkheden met zich mee. Voor docenten zijn er enorm veel tools om het onderwijs nog mooier te maken. De lessen kunnen er leuker, interactiever en vooral ook leerzamer van worden.

Talloze mogelijkheden

MediawijsHeid

Slim omgaan met al deze mogelijkheden vraagt om mediawijsheid bij studenten en docenten

Werk slimmer

Door slim gebruik van online diensten en ICT middelen kunnen docenten en studenten enorm veel tijd besparen. Met online opslag, digitaal samenwerken en handige apparaten is het niet alleen slimmer maar ook leuker werken!

Ontdek de wereld aan mogelijkheden
Created By
Ashwin Brouwer
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.