Miss Regio Nederland 2015 FOTOSHOOT FINALISTEN 2015

Designer / Stylist Josh Santana

Designer Josh Santana

www.naturezabrasileirabyjosh.com

Collection SS2016/2017
Fotografie: Lisanne van Bergen
Stichting Miss Regio Nederland

www.missregio.nl

In de internationale modellenwereld geldt een minimumlengte van 1.74 m. voor alle mannequins en modellen. Daardoor komen vrouwen en meisjes die aan alle eisen voor een carrière als model ruimschoots voldoen, maar kleiner zijn dan 1.74 m., niet aan bod. De Miss Regio Nederland Verkiezingen zijn ontstaan uit protest tegen deze norm en sinds 2003 hebben de gekozen finalisten bewezen dat de norm onterecht is..

“Het DOEL van Miss Regio Nederland is: VROUWEN de kracht geven om hun dromen in de MODEWERELD waar te maken. Ook al voldoen ze niet aan belemmerende eisen zoals de lengte eis van 1.73 m. Bij Miss Regio Nederland krijgen ze een kans op een doorbraak in de modewereld,” aldus Susan Stundebeek.

Modellen: Finalisten Miss Regio Nederland 2015

Details Natureza Brasileira ByJosh
Christina
Details Natureza Brasileira ByJosh
Details Natureza Brasileira ByJosh
Esmee
Details Natureza Brasileira ByJosh
Tamara
Details Natureza Brasileira ByJosh
Details Natureza Brasileira ByJosh
Sherry
Details Natureza Brasileira ByJosh
Brigitte
Details Natureza Brasileira ByJosh
Floor
Details Natureza Brasileira ByJosh
Demi
Details Natureza Brasileira ByJosh
Linde
Miss Regio Nederland | Fotoshoot | Natureza Brasileira ByJosh | Lisanne van Bergen Fotografie
Angela
Miss Regio Nederland | Fotoshoot | Natureza Brasileira ByJosh | Lisanne van Bergen Fotografie
Miss Regio Nederland | Fotoshoot | Natureza Brasileira ByJosh | Lisanne van Bergen Fotografie
Rowanne
Details Natureza Brasileira ByJosh
Amy
Details Natureza Brasileira ByJosh
Anouk
Details Natureza Brasileira ByJosh
Miriah

Credits:

Natureza Brasileira ByJosh | Josh Santana Fotografie Lisanne van Bergen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.