Icecream Icecream

Glasssssssssssss!

Glass är jättegott, alla som inte gillar det har inte utforskat livet tillräckligt. Så gå direkt och köp en glass! Nu ska jag skriva lite om glass och hur gott det är!

Mycket gamla kinesiska skrifter beskriver glasstillverkning av fruktsaft och snö. I Persiska riket tillverkade man glass av snö som bevarades under året i kylrum och smaksattes med frukt och fruktjuice, rosenvatten, saffran och honung. En annan variant tillverkades med tillsats av mjölk. I Romarriket avnjöts glass; svårigheten att få tag på snö eller is i medelhavsområdet innebar dock att desserten var reserverad för privilegierade samhällsgrupper.

Troligen tillverkades glass i Europa 400 f.Kr, då Alexander den store var mycket förtjust i en blandning av honung, fruktsaft och mjölk som frös genom att blanda med hårdpackad snö. Under de första århundradena efter Kristi födelse fanns det butiker i Rom som sålde heta drycker på vintern och isade eller frysta drycker på sommaren. Dessa framställdes med hjälp av snö som hämtades från bergen av slavar ditsända av kejsar Nero (50 e Kr). Snön användes sedan för att frysa honung och fruktkött till glass.

Plinius den äldre nämner att en del romare drack is, medan andra föredrog snö. Han berättade även att man funnit ett sätt att även under de hetaste månaderna kunna frambringa snö. Det är dock osäkert om han menar ett sätt att bevara kylan eller om det handlar om experiment med köldblandingar.[2]

Det påstås ofta att Marco Polo introducerade glassen i Italien i slutet av 1200-talet och att han skulle ha smakat glass under sin tid i Peking. Historien är dock inte belagd och Marco Polo nämner inget om rätten i sina skrifter.

Nu är glass en av de populäraste efterrätterna och det finns att köpa nästan överallt...

Blir ni inte sugna på glass när ni ser det här! Ta nu er veckopeng eller annat och köp en go och smaskig glass. Men glöm inte att betala för de är dem som gör glassen värda!!

Ni kan diskutera hemma vad er favorit glassmak är! Min är choklad eller himmelskröra.

Tack för att ni läste och hoppas ni får en trevlig glasstund!

Slut!!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.