Henna Meer dan alleen mooie doodles op een hand

Geschiedenis en Betekenis

Henna (mehendi in Hindi) is een rode kleurstof die al eeuwenlang wordt gebruikt om het lichaam te versieren en haren te kleuren. Het komt van het fijngemalen blad van de hennastruik (lawsonia inermis). De hennakunst wordt al 6000 jaar beoefend in landen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, India en Pakistan. Op mummies uit het oude Egypte zijn henna versieringen teruggevonden. Henna versieringen worden gemaakt om verschillende momenten in het leven van de vrouw te vieren, als verjaardagen, trouwen, zwangerschap of als zegening voor geluk en voorspoed. Naast een decoratieve functie had henna voor vrouwen in de woestijn vooral een praktische functie. Henna werkt namelijk verkoelend en als een bescherming tegen de zon. Door henna gekleurde voetzolen en handen bruinen niet door de zon. Wanneer de henna vervaagd blijven er lichtere stukken huid over, een extra versiering!

Elk land heeft eigen tradities en gebruiken rondom henna. In Islamitische landen is het gebruik van henna een eerbetoon aan de profeet Mohammed, voor zowel mannen als vrouwen. Er worden versieringen gemaakt op bruiloften, op religieuze feesten en bij geboortes. In India is het maken van hennaversieringen een groot onderdeel van de bruidsceremonie. Tegenwoordig wordt henna steeds bekender in Westerse landen, en wordt hennakunst aangeboden op festivals en tijdens workshops.

Godsdienstige deel: Waar komt de henna traditie vandaan?

Henna wordt binnen veel culturen gebruikt, o.a. binnen de islamitische, hindoeïstische, joodse en christelijke cultuur. Een andere naam voor henna is ‘mehndi’. Dit woord komt uit het Sanskriet (mendhikā). Het gebruik van mehndi wordt al beschreven in oude Vedische geschriften. Ook in de Arabische wereld staat henna al meer dan 5000 jaar symbool voor geluk, gezondheid en sensualiteit en zou een verbinding bieden met een oud tijdperk vol goede en kwade geesten (Baraka en Jnoun). De oudste bewijzen van hennaschilderingen komen uit Egypte, waar henna werd gevonden op mummies.

STIJLEN

Binnen de huidige hennakunst zijn er drie hoofdstromingen: Indiase stijl, Arabische stijl en Marokkaanse stijl. De stromingen zijn alle drie heel verschillend. Elke vorm of figuur heeft weer een andere betekenis. Tegenwoordig raken stromingen steeds meer door elkaar beïnvloed en worden vormen gecombineerd, waardoor nieuwe stijlen en patronen ontstaan.

Indiase stijl wordt gekenmerkt door:
  • heel fijne gedetailleerde versieringen
  • sierlijke afbeeldingen van dieren, planten en bloemen
  • Vaak is de afbeelding op de handen in spiegelbeeld, waarbij de handen samen één geheel vormen.
Arabische stijl wordt gekenmerkt door:
  • uitbundige bloemen en zwierige bladeren
  • minder gedetailleerd dan de Indiase stroming
  • lastiger om te beheersen
  • Vanuit het Islamitische gedachtegoed worden er nooit dieren of mensen afgebeeld.
Marokkaanse of Fez stijl wordt voornamelijk gekenmerkt door:
  • geometrische vormen
  • sterren, kruizen, zigzag vormen en blokken die elk een andere betekenis hebben
  • abstracte planten en bladeren

Tradities

Henna avond

Een van deze gebruiken is de henna-avond. Een of twee dagen voordat de bruiloft is, houdt de aanstaande bruid een avond die in het teken van henna en gezelligheid staat. Zij staat in het middelpunt en is in het gezelschap van familie en vrienden.

Henna voor bescherming en voorspoed

Henna voor de Marokkaanse bruid is een oude traditie. Lang voordat de islam ontstond werd het al gebruikt door de Arabische vrouwen. Henna wordt gezien als krachtbron, bron van geluk, bescherming en voorspoed. Hierdoor zou de bruid beschermd worden tegen het kwade en geluk brengen als echtgenote.

Henna wordt vaak gebruikt bij rituele gebeurtenissen in Arabische en Afrikaanse landen en niet alleen bij moslims. Vrouwen afkomstig uit bijvoorbeeld India en Afrikaanse landen gebruiken henna als teken van vruchtbaarheid.

Tegenwoordig ook in westerse landen

Tegenwoordig wordt henna steeds bekender in Westerse landen, en wordt hennakunst aangeboden op festivals en tijdens workshops.

Kijk hier een video...

Credits:

Created with images by reginaspics - "henna henna tottoo mehndi"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.