Minecraft PE - Rik Schütz Beschrijving van de game

besturing

Minecraft pocket edition is een van de meest uitgebreide mobiele games die er zijn. Je kunt er veel verschillende dingen doen. maar de besturing is niet heel uitgebreid qua welke bewegingen je moet maken om dingen voor elkaar te krijgen in het spel. Minecraft is een spel dat ook veel op andere consoles te spelen is zoals Xbox, Ps, Pc

besturing vrij simpel maar handig
wereld

er zijn veel verschillende dingen die er mogelijk zijn in de wereld van Minecraft PE. Er zijn veel AI dieren en vijanden die je kan bevechten. verder kun je dingen maken en op reis gaan.

een uitgebreide wereld in de game
online

je hebt in minecraft PE de keuze om je eigen werelden te spelen, of dat je met vrienden gaat spelen in hun wereld.

je kunt connecten met andere mensen
gameplay van minecraft PE

minecraft PE trailer!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.