Loading

Barfota fötter Den glömda skönheten.

Roligt perspektiv. En trappa är ju bara en trappa, men ganska fascinerande om man ser formen på ett foto. Lägg sedan till ett par fötter och voilà, bilden är klar.

Varierande former.

Runda eller fyrkantiga.

När golvet är glas ...

100 år gammalt.

Det är något visst med trappor och på ett naturligt sätt passar fötterna in. Trappor är ju avsedda för att användas just av ... fötter.

Vacker tass

Created By
Jan Hejra
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.