Waterkracht

Geschiedenis: het waterkracht is begonnen in de tijd van het Oude Egypte want, in het Oude Egypte is er weinig water daarom zijn hebben de Egyptenaren watermolens gebouwt om water uit de grond te pompen waardoor ze water krijgen en toen is het begonnen met de watermolens. Hieronder zie je een plaatje van een watermolen.

Hoe werkt het? Waterkracht werkt zo, als water in een watermolen komt gaat de watermolen draaien dat komt door het water, de watermolen gebruikt het water als stroom bijvoorbeeld: als je telefoon aan de lader hebt gaat die betterij vol bij een watermolen als daar water komt gaat de watermolen draaien en zo heb je waterkracht. Hieronder zie je een plaatje van een watermolen die van water waterkracht maakt.

Voordelen en nadelen: Het voordeel van waterkracht is dat als je met watermolens water samen doet wekt dat elektriciteit op en dat is ook niet zo weinig elektriciteit het is 22.5000000000 Watt dus daar kun je veel dingen met energie kunt gaan doen. Het nadeel is dat er heel veel geld betaald moet worden om dat elektriciteit te gaan kopen en rond het land te zetten daarom gaan vaak de belastingen omhoog van elektriciteit in huis bijvoorbeeld als je een telefoonlader in het stopkontakt doet en je telefoon is vol en je haalt de lader er niet uit dan kost dat heel veel energie.

Toekomstige ontwikkeling: In 2020 willen mensen dat duurzame energie bronnen naar Nederland komt waardoor het dat de energie duurde kan worden maar wel veel beter. Ook in 2050 willen mensen dat er dan alleen maar auto's op stroom rijden dus dat betekent dat er we geen uitstoot en smog kunnen krijgen. Hieronder zie je een plaatje van een auto die op elektriciteit rijd.

Credits:

Created with images by falco - "iceland gullfoss waterfall" • Wounds_and_Cracks - "industrial watermill mill" • WaltiGoehner - "millwheel waterwheel water power" • cdorobek - "Tesla Model S"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.