Loading

Země je naše, zachovejme si ji

Opatření v oblasti ochrany klimatu: ambiciózní plány, nebo čirá nutnost?

Nekontrolovaná výroba v kombinaci s konzumní společností způsobuje, že se znečišťování vymyká kontrole a hory odpadků rostou. Následky, které to s sebou přináší pro zemi a klima, jsou očividné. Společně s těmito horami odpadu roste ale také odhodlání tento nepřiznivý trend zvrátit.

Již před 51 lety proto vznikla myšlenka Dne Země. Slaví se každoročně 22. dubna a chce nám připomenout naše chování a jeho následky pro naši zemi. Jedním z nejdůležitějších témat jsou opatření v oblasti klimatu.

Mnoho zemí je již přesvědčeno o nutnosti vyřešit problém s klimatem. 195 zemí podepsalo v roce 2015 Pařížskou klimatickou dohodu. Evropská unie chce být okolo roku 2050 jako první kontinent klimaticky neutrální a také nový americký prezident Joe Biden se do ochrany klimatu pustil s vervou.

Jsou to ambiciózní, ale nutné cíle, které budou od všech vyžadovat velké úsilí.

ČSOB posiluje své ambice v oblasti ochrany klimatu

V současné době se k této iniciativě přidává mnoho společností. Pro ČSOB toto téma ale není nové. V některých oblastech jsme předběhli trend o několik let. Dlouhodobě klademe důraz na udržitelnost našeho podnikání - jako první jsme odstartovali dekarbonizaci, jako první jsme zavedli ekologické platební karty a dali jimi život 60 kg jinak nepotřebným plastům.

Skupina KBC (do které patří i ČSOB) si pro rok 2030 sama stanovila následující ambiciózní plány:

  • pokles vlastních emisí CO2 o 80 % (místo 65 %) oproti referenčnímu roku 2015 - ke klimatické neutralitě dopomůže mimo jiné sázka na práci na dálku a zelenou mobilitu;
  • 100 % spotřebované energie ze zelených zdrojů;
  • úvěry v energetickém sektoru ze 65 % na projekty pro obnovitelnou energii;
  • nebude financovat projekty spojené s těžbou uhlí, a to ani v České republice, kde je uhlí ještě stále významným zdrojem energie.

Skupina KBC podepsala také iniciativu Spojených národů „Kolektivní závazek ke klimatickým opatřením“. Cílem je stimulovat zelený trend v ekonomice a omezit oteplování země na 1,5 °C v souladu s Pařížskou klimatickou dohodou.

Vaše peníze - to není jen malá kapka v moři

Na Kolektivní závazek navazuje Climate Action 100+, celosvětová iniciativa společností spravujících aktiva, ke které jsme se připojili i my – ČSOB Asset Management, správce aktiv ČSOB a KBC. Cílem je zvýšit povědomí o změně klimatu více než 100 podniků, které stojí za největším znečištěním, a přimět je k dosažení cílů Pařížské dohody. Společně s dalšími společnostmi spravujícími aktiva tak vybízíme firmy, aby vypracovaly klimatickou politiku s cílem omezit své emise CO2 a také aby transparentně komunikovaly o svých opatřeních.

Banky a společnosti spravující aktiva mohou samy přispět tím, že budou investovat pouze do firem, které splňují přísná kritéria udržitelnosti. Svůj hlas spolu s námi můžete tímto způsobem nechat zaznít i vy jako investor. Společně můžeme nepříznivé trendy obrátit.

Michaela Toperczerová, analytička ČSOB Asset Management
„Investoři dávají jasný signál tím, že budou investovat již jen do firem s řádnou klimatickou politikou. Podniky tak budou mít zájem omezit své emise CO2 a transparentně komunikovat o svých opatřeních v oblasti ochrany klimatu.“

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.

Created By
ČSOB AM
Appreciate