Spheretones Youri van den broek 1gd2

Hold and drag

Hold je vinger op het scherm voor dit schermpje, daarna drag je het naar de sectie die je wilt. Iedere sectie creƫert een nootblokje met een ander geluid.

Hold and drag

Hold op het nootblok en sleep het daarna naar buiten om een balletje er uit te laten komen. Hoe verder dit balletje gaat des te langer het duurt totdat hij weer het oorspronkelijke nootblok aanraakt. Iedere keer als het balletje het blok aanraakt maakt het een geluid,

pinch beweging

Om in en uit te zoomen. Zoom in om de tonen van de nootblokken te veranderen en zoom uit om er meer te maken.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.