Harry Potter Svenska natioNella prov

Vad är Harry Potter?
Vem är J.K. Rowling?

Definitionen av en kLassiker

Anders Cullhed, professor vid litteraturvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.
"Det är svårt att veta varför en bok är en klassiker. Det kan bero på att den är välskriven, att den tar upp ämne som ständigt är aktuellt, att den har en speciellt gripande berättelse att förmedla."
"En klassiker har förmågan att tala till människor utöver det egna nuet eller tiden och den måste kunna säga något i samtiden. För att sedan fortsätta att vara en klassiker så måste den tala vidare till kommande generationer."

Varför?

Tolkningsmöjligheter

  • Målgrupp: pojkar.
  • Studeras på universitetsnivå.
  • Bakgrundshistoria.
  • Diskuterar viktiga teman.

Tidlöshet

  • Bokserien kommer inte blir en klassiker på grund av sin populäritet utan sin tidlöshet.
  • Karaktärerna är relaterbara.

Orginalitet

  • Gott mot ont.
  • Inga perfekta hjältar.
  • Tar upp viktiga och ständigt aktuella problem.

Varför inte?

Inget litterärt mästerverk

Första Publiceringen

Originalitet, tidlöshet och oändliga tolkningsmöjligheter.
Created By
Nicole Magnusson
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.