Loading

VERTROUWENSCONTACTPERSOON Brochure COVERZ Consultancy

COVERZ Consultancy I Beemdstraat 27c I 5653MA Eindhoven I 040 2988730

Inleiding Deze brochure is bedoeld voor de medewerkers van Psychologenpraktijk Oog. Wanneer er sprake is van situaties omtrent ongewenste omgangsvormen zoals agressie, pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of situaties omtrent integriteit kan een vertrouwenspersoon medewerkers bijstaan en adviseren. Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en bespreekt de mogelijke vervolgstappen binnen jouw organisatie met je. Samen worden de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Je wordt geholpen een eigen passende keuze te maken. De vertrouwenspersoon begeleid je tijdens dit hele proces. De regie behoudt je zelf. Je mag ook alleen je hart luchten en er verder niets mee doen. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van medewerkers en heeft een geheimhoudingsplicht, je anonimiteit is hierdoor gewaarborgd.

Ongewenste omgangsvormen en integriteit Er zijn twee soorten vertrouwenspersonen, een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (OO) en een vertrouwenspersoon integriteit (I). Bij een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen kun je terecht voor zaken in de omgang, communicatie en wijze van leidinggeven die je hebben gekwetst en tot doel of gevolg hebben dat je je niet veilig voelt op het werk. Het kan gaan over pesten (seksuele) intimidatie, agressie en geweld en discriminatie. Bij de vertrouwenspersoon integriteit kun je terecht voor het veilig melden van het vermoeden van misstanden. Het gaat om zaken die schade doen aan de organisatie bijvoorbeeld diefstal, machtsmisbruik, schenden van regels en niet integer gedrag.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen? Onder ongewenste omgangsvormen valt het gedrag van collega('s) dat door jou als ongewenst word ervaren. Wat voor de een 'moet kunnen' is voor de ander lastig om mee om te gaan. Soms spelen culturele en maatschappelijke achtergrond een rol. Ongewenst gedrag op de werkvloer kan een grote impact hebben op jou als medewerker, maar ook als persoon. Jij bepaalt wat kwetsend is voor jou. Jij bepaalt wie er over jouw grens is gegaan. Jij hebt recht op een veilige werkplek. Een vertrouwenspersoon helpt drempels te verlagen zodat ongewenste situaties bespreekbaar worden.

Hoe komt u met ons in contact? Vraag een gesprek aan door een mail te sturen naar vertrouwen@coverzconsultancy.nl. Benoem dat u een consult wil aanvragen voor een vertrouwenscontactpersoon. Benoem in uw aanvraag het bedrijf waar u voor werkt. Wij zullen geen melding maken bij uw bedrijf van uw aanvraag! Een gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en eventueel uitsluitend nadat u dit nadrukkelijk goedkeurt met uw werkgever besproken. Indien u persoonlijk wilt overleggen kunt u altijd bellen met ons algemene nummer 040 2988730. U kunt specifiek vragen naar Bea de Cort (OO) of Susanne Linders (OO + I). Zij zijn beiden geregistreerd vertrouwenspersoon.