Ckv Caps

Hacksaw Ridge

Desmond T. Doss wilde uit geloofsovertuiging geen wapen aanraken, laat staan dat hij er één wilde afvuren. Hij mengde zich dus altijd ongewapend in het strijdgewoel. Aanvankelijk leidt dat tot een hoop onbegrip in het trainingskamp. De sergeant ziet hem het liefst vandaag nog vertrekken en zijn medesoldaten verwarren de pacifistische daad met lafheid, waardoor Doss onmiddellijk het mikpunt wordt van pesterijen en spot. Alleen zijn vriendin Dorothy- die op de verpleegkundeafdeling werkt, heeft begrip voor zijn geloofsovertuiging. Uiteindelijk krijgt Doss permissie van de krijgsraad om zonder geweer de Japanse vijand te bestormen.

Nieuwe favoriete film!

La La Land

Mia is een serveerster met de droom om actrice te worden, maar ondanks de talloze audities die ze doet, heeft ze geen succes. Jazzmuzikant Sebastian droomt van een eigen club. Ze ontmoeten elkaar een paar keer toevallig en worden verliefd. Ze proberen elkaar te stimuleren hun dromen waar te maken en met succes. Maar dit succes drijft hen ook geleidelijk uit elkaar.

Er komt een grote twist!

Anders dan verwacht!

Museum Drachten

Vooral van één kunstenaar, Jan Ketelaar

Vermoeide feniks vond ik de leukste

Ook leuk voor kinderen!

Credits:

Created with images by mripp - "Caribean Culture"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.