Loading

Nieuwsbrief 5 april Jan Barbierschool

Beste ouders, verzorgers,

Deze week een korte nieuwsbrief, met hierin de volgende onderwerpen:

  • 65.... Still going strong
  • Succes!Spiegel
  • Foto's buitenslesdag
  • Thema kunst

Een heel goed weekend toegewenst!

Team Jan Barbier

65 jaar…still going strong…

Waarom ben jij een jongen en heb jij geen haar? Een paar nieuwsgierige kleuters kunnen je ontwapenende vragen stellen. Ik heb wel wat haar hoor, voel maar…was mijn antwoord. De kinderen voelden dat er op een kaal hoofd toch wel stekeltjes zitten. Vol bewondering keken ze de andere meester aan en zeiden: dat moet jij ook doen, kaal haar is veel mooier. Ik voelde me gelijk wat meer op mijn gemak bij de kleuters. Ondertussen waren er veel meer vierjarigen aangeschoven. Als je geen haar meer hebt, ben je bijna honderd jaar…was de conclusie. Ja, en als je honderd bent ga je wel gauw dood…waar kleuters zich toch mee bezig houden…Gelukkig maar bedacht ik me, ik ben nog maar vijfenzestig en still going strong.

Fijn weekend allemaal…groeten van de jongen zonder haar

Succes!Spiegel

Vorige week berichtten we u al over de deelname van de Jan Barbier aan de Succes!Spiegel een Oudertevredenheidspeiling van Scholen met Succes, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. We doen dit met het kwaliteitsinstrument De Succes!Spiegel.

Door uw meningen over de Jan Barbierschool te geven kan de school het onderwijs en de zorg voor uw kind verder verbeteren en nog beter afstemmen op uw wensen. Het onderzoek start komende maandag, daarna hebt u een week de tijd om de vragenlijst in te vullen.

Komende maandag ontvangt u van school een link om de vragenlijst in te vullen.

Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en volledig anoniem verwerkt.

Enkele punten ter verduidelijking:

  • U hoeft maar één vragenlijst per gezin in te vullen.
  • U vult het onderzoek in met één kind in gedachten (voor uitleg, zie bijlage).
  • Deelname aan het onderzoek is anoniem, in de rapportage zijn antwoorden van individuen niet te herleiden.
  • Invullen kost u ongeveer 10 minuten.
De vragenlijst kan van maandag 8 april tot vrijdag 12 april ingevuld worden.

www.scholenmetsucces.nl

Voor vragen of opmerkingen:

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met school. Daarnaast kunt u voor vragen en/of opmerkingen ook terecht bij Scholen met Succes:

online@scholenmetsucces.nl

telefonisch: 023 -5341158

Buitenlesdag 2019

Afgelopen dinsdag was het de nationale buitenlesdag. Op de Jan Barbierschool hebben we daar natuurlijk aan meegedaan. Hieronder een aantal foto's:

De Kunstweken

De Kunstweken hebben we afgesloten en de kunstwerken van alle leerlingen zijn verstuurd.

Afgelopen week hebben alle leerlingen een folder meegekregen met een persoonlijk code, hoe zij in zouden moeten loggen in hun eigen museum. Wanneer een leerling inlogt, ontvangt hij/zij een kaart met zijn/haar eigen kunstwerk. Deze kaarten worden op school afgeleverd.

Als school hebben wij een hele mooie poster gekregen met alle kunstwerken van alle leerlingen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.