Trygghet, Kärlek & Skratt The most beautiful things in life are people, places, memories and pictures

De vackra brudparen

Här får ni ta del av några av de fantastiska brudpar jag har fått möjlighet att fotografera. För att komma i kontakt med mig så skicka iväg ett mail eller pm:a mig så får ni mer info om mig som fotograf och vad jag erbjuder Er brudpar.

Den oförglömliga dagen

"När ni verkligen ser varandra händer något oförklarligt, det vibrerar i luften och det är svårt att sätta ord på - det är det som är det unika hos just Er"
"För mig är fotografier källan till minnen och upplevelser, vilket man när som helst kan plocka fram och låta sig svepas med till ett hav av känslor"

Tänk på att vara ute i god tid för att boka er fotografering. Jag kommer att vilja ha en träff med er, ett planeringsmöte, där vi får lära känna varandra och gå igenom upplägget för fotograferingen. För mig är det viktigt att ni känner er trygga med mig.

Jag tror på äkta känslor med skratt och tårar. Det är ögonblicket jag fångar och inte några stela poser där man får se hur ni ser ut. Jag kan tänka mig att ni har tillräckligt många foton på hur ni ser ut utan jag vill fånga era känslor.

Jag vill att de foton jag tar av er verkligen hamnar på väggen. För hur många foton har ni som ligger på datorn eller på en USB-sticka som är bortglömda? Att printa ut fotografier som ni kan hänga på väggen gör att ni får ta del av era ögonblick varje dag. Självklart hjälper jag er med utskrifter och förstoringar.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.