Patinering på finsilver PMC Akademin

Att patinera finsilver kan ge ett mer dramatiskt, ett tredimensionellt eller ett antikt utseende. En metod som ger möjlighet till flera nyanser är att använda Leversulfat. Enklast är att använda Leversulfat i geleform. Det har en mycket längre livstid än som färdig vätska eller i torr form.

Så här gör du för att få en mörk blåsvart yta. Vill du istället ha färgtoner på ytan läs nästa avsnitt. Gör först silversmycket rent genom att lägga det i hett vatten så att fett och smuts går bort. Fäst en tråd i smycket så att du kan doppa det utan att direkt hålla i det. Förbered också med en skål med kallt vatten. Värm nu ca 2 till 3 dl vatten till nästan kokande. Häll ca en deciliter av detta i en liten skål av eldfast glas, porslin eller rostfritt, men inte aluminium. Storleken skall rymma smycket och lite till. Droppa i sex - tio droppar av gelén i det varma vattnet. Häll nu i av det resterande heta vattnet så att färgen på lösningen blir lite ljusare men fortfarande ganska mörk och så att smycket kan doppas ner. Allt vattnet kanske inte behövs för detta. Utspädningen bestämmer hur snabbt patineringen går.

Leversulfat

Håll i tråden och sänk ned silversmycket i lösningen och iakttag hur smycket ändrar färg. Genom att då och då lyfta det i tråden ut ur lösningen kan du kontrollera att alla sidor blir patinerade och till vilken grad.

För att istället få färger på silvret skall lösningen vara mer utspädd. Gör så här: Gör först silversmycket rent genom att lägga det i hett vatten så att fett och smuts går bort. Fäst en tråd i smycket så att du kan doppa det utan att direkt hålla i det. Värm nu ca 2 till 3 dl vatten till nästan kokande. Häll ca en deciliter av detta i en liten skål av eldfast glas, porslin eller rostfritt, men inte aluminium. Droppa i fem till sex droppar av gelén i det varma vattnet. Häll i av det resterande heta vattnet så att färgen på lösningen blir ljusare och övergår till ljusgrönt och så att smycket kan doppas ner. Allt vattnet kanske inte behövs för detta. Sänk ned silversmycket i lösningen och iakttag hur smycket ändrar färg. Genom att låta det vara i lösningen bara ett kort ögonblick, kanske 3 sekunder, så ändras färgen lite i taget. Med upprepade doppningar genomgår smycket en färgskala som börjar med en guldton, sedan blåton, lila med röda toner.

Man kan få en successiv färgskala genom att först en fjärdedel, sedan hälften, sedan tre fjärdedelar och slutligen hela smycket doppas. Eller omvänt.

När du är nöjd, flytta snabbt över till skålen med rent kallt vatten. Slutligen spola smycket under vatten för få bort alla rester av leversulfaten. Det patinerade smycket kan trumlas om man önskar. Om du vill att den patinerade ytan inte skall nötas kan den förseglas med en lack för smycken. Du hittar den här.

Created By
Rolf Friberg WWW.pmc.se
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.