Sjálfmynd mín kinga piotrowska

Markmið mítt er að kunna Íslensku. í lífi mínu er mikilvægasta fjölskylda, sérstaklega foreldrar, Rétt eftir eru vinir. Mér liður mjög vel við líkama mín.

Credits:

Created with images by DeeAshley - "untitled image"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.