Loading

ØSTMARKA Oppstart av verneplanarbeid

Vurderer nasjonalpark i Østmarka

Deler av Østmarka i Oslo skal vurderes som nasjonalpark. Østmarka har store naturverdier, en rik kulturhistorie og er svært mye brukt av både de som drar dit for å trene og nyte friluftslivet og for andre som kanskje har arbeid, bolig eller hytte i området. Vi ønsker din mening om hva som er viktig med dette flotte skogområdet.

Sentrale spørsmål

  • Kjenner du til spesielle natur-, landskaps- eller kulturverdier vi bør være oppmerksomme på?
  • Bruker du området på en spesiell måte som bør vurderes i det videre arbeidet?
  • Hva tenker du rundt innfallsporter, kanalisering eller tilrettelegging for ulike brukergrupper?
  • Hva skal til for at du om noen år vil være godt fornøyd med både området og forvaltningen?
  • Er det forhold utenfor oppstartsarealet som kan bli påvirket av evt. vern innenfor, eller motsatt?
  • Har du synspunkter på verneform og avgrensing?

Forslaget om å lage deler av Østmarka til nasjonalpark har vært diskutert siden 2015, og ble en del av regjeringsplattformen til dagens regjering.

Nå starter arbeidet for fullt, og vi ønsker innspill fra alle som bruker og kjenner området innen 15. desember 2020. I den offisielle oppstartsmeldingen kan du lese mer om arbeidet.

Credits:

FOTO: Lene Christensen og Fylkesmannen i Oslo og Viken