Loading

Babam CAHİT SÖNMEZ

Harput' dan gelen bir güzel

Bu ülkenin her barajında emeği olan elinde çekici ve potini ile ayak basmadık toprağı olmayan efsane jeologlarından.

Mütavazı yasadı. O kadar mesleki bilgi ve görgüsüne ragmen kimse onun kendini beğenmişliğine ve kibirine rastlamadı.

Biricik esi Zülbiye'yi çok severdi. Nasıl iyi bir es, aile babası ve hayırlı birey olunur söylemedi. Ama öyle bir yasadı ki.

Rabbim ondan ebeden Razı olsun. Mekanı cennet olsun
Created By
Kemal Sönmez
Appreciate

Credits:

Kemal Sönmez Yeşim Ündeşer Murat Sönmez

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.