Brother LC-123 hervulbaar Hoe werkt het vullen

Foto 1 Foto 2

Foto 1: Dit is de inktuitlaat, laat altijd de folie intact, de printer prikt hier zelf een klein gaatje in. Foto 2: Dit is de ARC (Auto Reset Chip) chip. Als u de cartridges heeft gevuld, plaatst u de cartridges terug in de printer en de chip zorgt ervoor dat de vulstand-aanduiding weer op "vol" staat. Zorg er dus voor dat u de cartridges netjes en volledig vult.

Het vullen van de cartridges

Het vullen van de cartridges is zeer eenvoudig. Op de cartridges bevinden zich 2 dopjes, 1 gekleurd dopje(vulopening), en 1 transparant dopje (luchtinlaat). Via het gekleurde dopje wordt de cartridge gevuld. De kleuren cartridges vult u met ongeveer 15 ml inkt, de zwarte cartridge met ongeveer 20 ml inkt. Als u de cartridges heeft gevuld, sluit u de kamer weer af met hetzelfde gekleurde dopje.

De laatste stappen

Als u de cartridges heeft gevuld wordt het tijd om ze in de printer te plaatsen. Als u de cartridges gaat plaatsen verwijdert u de transparante dopjes (2) van de cartridges, dit zorgt voor de neerwaartse druk (belangrijk).Daarna plaatst u de cartridges in de printer.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.