Loading

Minner fra Skogn Folkehøgskole Foto Din stil - Paris og USA

Ingrid Pedersen (20), Farstad

Når var du elev på SkoFo og hvilken linje gikk du på?

- Jeg var elev ved Skogn folkehøgskole året 2016/2017 og jeg gikk linja som kalles: Foto Din stil – USA og Paris.

Hvem var din linjelærer og hvordan vil du beskrive ham/henne?

- Min linjelærer var Dan Skjæveland. Jeg vil beskrive han som en utmerket lærer både innenfor fotofaget å som støtte/rådgiver. En supergrei og morsom lærer som er lett å stole på og som stiller opp ved spørsmål angående det meste. Super fotograf.

Hvorfor valgte du å gå et år på folkehøgskole?

Jeg valgte et år på folkehøgskole grunnet at jeg ikke viste hva jeg ville studere etter videregående. Jeg var også veldig glad i å fotografere og tenkte at jeg kunne få erfare om det var foto jeg ville studere videre, gjennom et år på folkehøgskole med foto. Hadde også mange venner som skulle gå folkehøgskole og andre venner som allerede hadde hatt ett år på folkehøgskole, og som anbefalte dette året på det varmeste.

Hva var årsaken til at du valgte akkurat SkoFo?

- Jeg valgte akkurat SkoFo av flere grunner. Jeg var i et forhold i starten av skoleåret og har familie i Trondheim, så jeg følte jeg ville være i nærheten. Jeg synes også at SkoFo hadde absolutt det beste tilbudet med tanke på pris og hva man får for pengene.

Hvilke forventninger hadde du til skolen og skoleåret?

- Jeg hadde satt høye forventninger til folkehøgskole med tanke på at jeg hadde hørt flere historier fra mine venners erfaring. Jeg forventet at det skulle skje noe hele tiden og at jeg skulle få masse venner og nye minner. Jeg fikk absolutt både masse venner og masse gode minner på SkoFo. Har fremdeles kontakt med mange fra mitt kull på SkoFo. Det skjedde også veldig mye i starten og utover skoleåret.

Hva fikk du personlig ut av året som elev på Skofo?

- Jeg har opplevd å bo sammen med andre på internat fra videregående, så dette var ikke noe problem. Men jeg fikk kjenne på at det er greit å være med på masse av aktivitetene, men at det fort kan bli veldig mye. Så greit å sette seg ned på rommet med en film av og til. Føler også at jeg fikk mye bedre selvtillit og viljestyrke etter året på Skofo. Spesielt etter bli-kjent-turen vår der vi padla kano i fire dager (!).

Minner fra studietur til USA.

Er det noen spesielle opplevelser du husker ekstra godt?

- Jeg husker veldig godt da vi hadde gjørmedag i starten av skoleåret. Det var litt av en opplevelse som jeg aldri skulle tro jeg skulle oppleve. Glemmer heller aldri den nevnte kanoturen. Og da vi dro på studietur til Paris og USA. Dette er opplevelser som jeg kommer til å ta med meg i graven.

Hadde året på folkehøgskole noen påvirkning på utdanning eller yrkesvalg senere i livet?

- Jeg har fremdeles ikke bestemt meg på hva jeg vil gjøre senere i livet. Men det hadde vært morsomt å utdanne seg om folkehøgskole-lærer. Kanskje innen foto? Eller reise.

Har folkehøgskolelivet endret deg som person på noen måte?

- Ja, det vil jeg si. På flere måter, både negative og positive. Vil si at jeg tror de fleste endrer seg gjennom et slikt år.

Har du noen form for kontakt med medelever eller lærere fra SkoFo?

- Ja, jeg har kontakt med både lærere og elever. Fikk et godt forhold til de fleste på skolen, men har kun kontakt med de jeg kjente «best». Har også deltatt på fotoutstilling til min linjelærer etter skoleåret.

Vil du råde andre ungdommer til å gå et år på folkehøgskole og evt. hvorfor?

- Jeg vil absolutt anbefale et skoleår på folkehøgskole til andre elever. Ett år på folkehøgskole kan virkelig skape minner og venner for livet. Og jeg ville ikke bekymret meg for verken avstand eller penger. Min mamma sier alltid at det er umulig og gå gjennom livet uten studielån og andre lån, så et lite lån for folkehøgskole er definitivt verdt det.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.