Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 3 februari 2020

Toetsen en talenten

De periode van cito toetsen zit er weer op. Voor veel leerlingen een spannend moment. Ze willen het zo goed mogelijk doen.... "Wat als ik het niet goed genoeg doe", "Stel dat ik niet naar het niveau kan waar ik graag heen zou willen...." Sommige kinderen zijn zenuwachtig of slapen zelfs slecht. De opgeluchte zucht wanneer je vertelt dat vandaag de laatste toets is, is typerend.

Nu volgt de periode van analyseren. Dat is ook wel weer spannend, wat zouden de resultaten zijn? Het kan tevredenheid met zich meebrengen, maar ook een gevoel van teleurstelling geven.... Toch, hoewel toetsen belangrijk zijn in het schoolleven, moeten we ons ook realiseren dat ze niet alles laten zien van wat leerlingen kunnen. Het meet ook zoveel waarden die belangrijk in het leven zijn, niet.

Bij de weekopening van maandagmorgen stonden we daar even bij stil. Juf Sharon las bovenstaand lied voor, ook deelde ze een brief over talenten, die we op onze beurt graag ook weer met onze leerlingen en u als ouders willen delen:

Voor al onze leerlingen:

Voorleesdagen

De afgelopen weken werden in heel Nederland weer de Voorleesdagen gehouden en natuurlijk deed ook onze school hieraan mee. Op vrijdag 24 januari werd er in alle klassen fijn lang voorgelezen en de ouderraad zorgde voor een lekkere krentenbol erbij. Het prentenboek van dit jaar was "Moppereend", hier mochten de kleuters van genieten.

Op woensdag gingen de kinderen van groep 2, 3 en 4 ook met prentenboeken aan de slag. N.a.v. "De muis en de muur" en "Neem nooit een beer mee naar school" hebben de kinderen verhaaltjes geschreven, getekend, geknutseld en leuk samengewerkt!

Dansworkshop Introdans

Maandag 27 januari kwam er een danseres van het dansgezelschap Introdans. Zij heeft ons laten ervaren hoe een dansvoorstelling wordt gemaakt. We begonnen met een warming-up en verschillende oefeningen. Daarna gingen we aan de slag. In groepjes mochten we poses bedenken, lekker bewegen en samen dansen. Dit hebben we allemaal samengevoegd tot één mooie dans. Als afsluiter mochten we onze dans opvoeren voor ouders en andere . Het was super leuk!

Tussenschoolse opvang

Op woensdag 29 januari heeft er een overleg plaatsgevonden tussen alle betrokkenen bij het overblijven. De opkomst was groot. Tevens hadden enkele mensen die verhinderd waren hun ideeën doorgegeven per mail. Het overleg heeft iedereen de mogelijkheid gegeven mee te denken over een werkbare oplossing bij het toenemende aantal kinderen in de toekomst. Hierbij hebben enkele ouders aangegeven als invaller beschikbaar te willen zijn. Zowel het meedenken als het aanmelden wordt bijzonder op prijs gesteld. Daarnaast is besloten alle ouders via Parro te vragen zoveel mogelijk mee te willen draaien in het overblijfrooster tegen een kleine vergoeding. Ook gaan we onderzoeken of we via ons leerling administratiesysteem (module schoolkassa) de betaling en aanwezigheid van overblijvende kinderen kunnen administreren en de betalingen tegelijkertijd kunnen innen. Enkele ouders noemden de wens om te gaan werken met een continurooster. Als team zijn we hierover in gesprek. We bekijken de ervaringen van andere scholen en de onderzoeken hiernaar en dan specifiek naar het effect op het welzijn en de leerprestaties van de leerlingen.

Niet te vroeg op school

Vaak komen de niet overblijvende kinderen al vóór 13.00 u op school. De aanwezige overblijfouder is in principe alleen verantwoordelijk voor de overblijvende kinderen en niet voor de kinderen die thuis hebben gegeten en te vroeg op school zijn. Dit is niet altijd duidelijk. Afspraak is dat de kinderen een kwartier voor aanvang van school op het plein aanwezig mogen zijn. Dit geldt zowel 's morgens als tussen de middag. Wilt u hierop toezien?

Familievoorstelling Culturele Raad

De Culturele Raad Wierden heeft zoals elk jaar in de voorjaarsvakantie een prachtige familievoorstelling: ” Circo Fiasco” georganiseerd voor de basisschoolkinderen van 4 tot ongeveer 9 jaar. Voor meer informatie klikt u hier.

Een levendig familie clownspektakel door Fratelli Fiasco.

Nieuwe leerlingen

Lars Stuut en Jelte Sanderman zijn bij ons in de kleutergroep gestart. Hartelijk welkom Lars en Jelte, en veel leerplezier op onze school!

Benefietconcert

In de zomer van 2020 hoopt een groep van ruim 40 enthousiaste jongeren namens World Servants Wierden af te reizen naar Tongo in Ghana, om te bouwen aan verandering. Daar zullen zij 3 weken verblijven, om de lokale bevolking te ondersteunen in het bouwen van woningen voor medisch personeel. Deze woningen komen ten goede aan de gezondheidszorg, gezien het medische personeel momenteel vaak ver moet reizen. Bij spoedgevallen komt goede hulp dan vaak te laat. Door de woningen te bouwen wordt gewerkt aan een directe beschikbaarheid van het personeel.

Zoals u kunt verwachten, kost dit veel geld. Daarom organiseert World Servants Wierden een prachtig benefietconcert, met niemand minder dan Gerald Troost en Emma Julia. Informatie over deze avond is te vinden op bijgevoegde flyer, die ook in de school hangt. Kaarten zijn aan de deur te koop.

Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen van het project? Neem dan gerust een kijkje op onze Facebookpagina (World Servants Wierden) of onze Instagram (worldservantswierden). Bouwt u mee aan verandering? Alvast heel erg bedankt!

Lied van de maand

Groep 5/6: Psalm 86: 4

Groep 7/8: Psalm 86: 4

Jarig

Agenda

Oud papier/pleinvegen

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 februari 2020

Created By
Team De Driesprong
Appreciate