Angry Birds Door Miquel Bontes

In Angry Birds moet je door middel van swipen de vogels tegen de varkens aan laten vliegen. De speler legt zijn vinger bij de katapult en sleept naar achteren. Tegelijkertijd sleept de speler naar boven of beneden om te bepalen hoe hoog de vogel gaat. Als de speler loslaat word de vogel gelanceerd. Sommige vogels hebben een speciale vaardigheid. Als de vogel door de lucht vliegt kan de speler op het scherm tappen om de vaardigheid te activeren.

De speler lanceert de vogels
De vogels maken de obstakels stuk om bij de varkens de komen. Hoe meer ze kapot maken, hoe meer punten de speler verdiend
De levels worden steeds uitdagender waardoor de speler vaker de speciale vaardigheden moet gebruiken

Gameplay van Angry Birds (opgenomen op een PC maar het werkt precies hetzelfde als op mobiel)

Als extra besturingsoptie denk ik dat het wel grappig zou zijn als je door het draaien van je mobiel (gyroscope) kon bepalen welke kant de vogel word gelanceerd.

Dit was mijn coole presentatie! Gemaakt door Miquel Bontes

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.