ทำไมวาดรูปไม่เก่งสักที เราไม่มีพรสวรรค์หรือเปล่า

นั่นสิน้องเคยถามตัวเองไหม?
น้องๆหลายๆคนท้อเมื่อมาเรียนวาดรูปบางคนก็ไม่ได้เรียนวาดฝึกเอาเองอยู่บ้าน

แล้วสงสัยว่าทำไมเราไม่เก่งขึ้นเสียที

การฝึกวาดภาพให้เก่งน้องจำเป็นจะต้องรู้จุดอ่อนของตัวเอง จุดแข็งของตัวเอง

การที่น้องฝึกโดยไม่มีคนไกด์น้องอาจจะหากลุ่ม facebook หรือสร้าง page ขึ้นมา

การมีคนกดไลค์งานก็วัดได้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราจะเอามาพัฒนางานตัวเองได้คือ.....
Feedback,critique,คำวิจารณ์
สิ่งที่สำคัญคือพื้นฐานของน้องต้องแน่นพอ
การฝึกพื้นฐานให้ดีไม่เพียงแต่ต้องวาดอะไรซ้ำๆกันเท่านั้น
มันยังหมายถึงการที่น้องต้องรู้จักสิ่งที่น้องวาดเป็นอย่างดี
ถ้าที่ผ่านมาน้องคิดว่าการฝึกวาดคือการวาดอะไรซ้ำๆหรือวาดไปเรื่อยอย่างเดียว น้องคิดผิด
แม้น้องไม่ได้จบวาดโดยตรง อย่าท้อถอยฝึกไปเรื่อยๆจะถึงจุดหมาย
แต่ถ้าน้องเอาแต่บ่นว่าทำไมต้องฝึกหนัก
ไม่มีทางลัดบ้างเหรอ
ผมท้อ. หนูท้อ

น้องจะไม่มีทางเก่งขึ้นถ้ามัวมองหาทางลัดและท้อถอยง่ายๆ จงฝึกอย่างมี......

เป้าหมาย
มีความหลากหลาย
มีคำวิจารณ์
ฝึกตามเสต็ปไปเรื่อยๆ
ฝึกวาดวิธีที่แตกต่างใครไม่เคยวาดของจริงก็ลองดู

แล้วน้องจะรู้ว่าที่บอกว่าวาดไม่เก่งน้องคิดไปเอง ความเก่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล น้องแค่ต้อง......

เอาชนะตัวเองให้ได้แล้วน้องจะเก่งขึ้น
Created By
Sasi Tanadeerojkul
Appreciate
Created with images by geralt - "being alone alone archetype" • geralt - "keyboard computer facebook" • Clownhouse III - "Critique" • darewhee - "stairs steps down" • ttarasiuk - "100_1263" • Carl Johan - "summer shortcut" • Katzenspielzeug - "cat relax chill out" • Ben_Kerckx - "archery arrow goal" • skeeze - "pollen varieties magnified" • cogdogblog - "Got Feedback?" • dickdotcom - "Stairs!" • Erik Cleves Kristensen - "old lady" • skeeze - "runner marathon military"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.