Yhteisopettajuutta Porvoossa Irene Hein, Sampo Mielityinen & Petja Sairanen

Yhteisopettajuus à la Porvoo

”Lähipäivillä on saatu nähdä kolmen erilaisen ohjaajan toimintaa livenä. Jokaisella ohjaajalla on selvästi oma tyylinsä ja roolinsa opintojen ohjaustyössä. Välillä ohjausta on annettu monologina ja välillä usean ohjaajan yhteisenä dialogina.” Opeopiskelija Porvoo lv 2016-17

Porvoon toteutuksessa olemme vetäneet lähipäivät yhtenä isona ryhmänä. Opiskelijoita on ollut paikalla noin 30. Ohjelmassa on aina myös laitettu aikaa, jolloin olemme vetäytyneet tunniksi tarkistamaan omien ohjaajiemme tilanteita. Ja tietysti Heksit on pidetty oman ohjaajan toimesta.

Tällä tavoin olemme kaikki tutustuneet kaikkiin ryhmän opeopiskelijoihin, joka on vahvistanut toteutuksen yhteisöllisyyttä. Toiminnallisissa osuuksissa olemme voineet olla vaihtelevasti eri rooleissa, ohjaajana, tarkkailijana tai valmistelemassa seuraavaa vetoa.

Yhteisissä päivissä olemme voineen niin sisällöllisesi kuin toiminnallisesti hyödyntää kaikkien ohjaajien osaamista sekä olemme oppineet toisiltamme valtavasti asioita tämän vuoden aikana.

Tämän lisäksi vahva yhdessä tekeminen on mahdollistanut sen, että:

  • Lähipäivien vetäminen ei häiriintynyt, vaikka yksi ohjaaja joutuisi olemaan poissa
  • Opetusharjoittelujen seurantoja voimme tarpeen tullen tehdä myös muille kuin omille ohjattaville
  • Voimme keskustella opiskelijoista ja toteuttaa aidosti vertaistukea ja -mentorointia koko prosessin ajan.

Yhteissuunnittelu ja -toteutus on hyötynyt suuresti yhteisistä työmatkoista Porvoon kampukselle, avokonttorin mahdollistamasta päivittäisestä asioiden ja tilanteiden jakamisesta sekä nopeasta päätöksen teosta.

Työmatka on tuonut konkretiaa ”yhteiseen matkaan”, jota olemme dokumentoineet lukuvuoden aikana tähän videoon...

Vertaisryhmän toimintaympäristönä kokeilemme jatkossa Trello-taulua

  • Ideana on, että KEHO:n sisältö näkyy opiskelijoille visuaalisessa muodossa ja opiskelijan osaamiskansio muodostuu yhteen Trello-luetteloon. Jokaisella oppimissisällöllä on oma kortti.
  • Korttiin, (esim. Opetuksen ja ohjaamisen havainnointi eri toimintaympäristöissä) opiskelija dokumentoi kuusi eri tapahtumaa ja ohjaaja käy kommentoimassa niitä. HEKS-Jos opiskelijat seuraavat toistensa opetusta, voivat he antaa palautetta ja kommentoida Trellossa.

Loppusanat, opeopiskelijan kommentein:

"Keväällä 2016 päällimmäisenä tuntemuksena oli epätietoisuus tulevasta, paljon uusia sanoja ja termejä, blogeja, vertaisryhmiä, paljon uusia ihmisiä ja nimiä. Syksyllä kuviot olivat jo paljon selkeämmät, pikku hiljaa alkoi avautua mitä opetus tarjoaa ja mitä minulta odotetaan. Talvella opiskelu oli jo rutiininomaista, kasvot ja nimet tuttuja, opintopisteitäkin alkoi kertyä ja tuntemus siitä, että ehkä jopa saan opinnot saatettua loppuun heräsi. Kevään jatkuessa pidemmälle ja pidemmälle valmistuminen näyttää jo melko varmalta, kohtalotovereista on muodostunut tuttuja, jopa kavereita, joiden kanssa voi kuvitella käyvänsä oluella tai kahvilla myös opintojen ulkopuolella."

"Luultavasti jään jopa kaipaamaan lähiopetuspäiviä, jotka ovat niin mukavasti rikkoneet arjen rutiineja, lähipäivät ovat olleet kahdeksan tunnin keidas keskellä hektistä puurtamista eurojen perässä. Täytyypä miettiä jatko-opintojakin... Onnistumisena ja positiivisena kokemuksena voinee pitää uskallusta astua mukaan piirileikkeihin, peleihin ja kasvatustieteiden ihmeelliseen maailmaan ja havaita, että ymmärtää asioita!"

Näihin kuviin ja tunnelmiin, oikein mukavaa pääsiäistä kaikille!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.