Loading

Pumpemodul AS Fremtidens pumpestasjoner til offentlige og private anlegg

Pumpemodul AS har designet en ny type pumpestasjon. Den er enkel og sikker å jobbe med, kan plasseres "hvor som helst", og har lave driftskostnader.

Pumpestasjonen består av en hevbar pumpemodul montert i en ytre tank. Den er basert på standard pumpeteknologi, satt sammen på en ny måte, slik at hele stasjonen ligger under bakkenivå.

Den innvendige pumpemodulen er hev-/senkbar med en hydraulisk sylinder. I driftsstilling er pumpemodulen nedsenket i den ytre tanken. I vedlikeholdsstilling er pumpemodulen hevet over bakkenivå. Pumpene er montert tørroppstilt under sumpen.

Pumpestasjonen er en robust og elegant enhet, som blir installert som del av det lukkede rørnettet. Løsningen er tegnet av en operatør med mange års erfaring med drift av kommunale vann- og avløpsanlegg, og er patentert.

Pumpemodul AS skaper utvikling på et område som har stått stille i 50 år!

Pumpestasjonen i operativ posisjon. Kumlokket kan tilpasses naturen over - gress, brostein, asfalt, blomsterbed eller annet

Konstruksjon

 • Pumpestasjonen er under bakkenivå i operativ stilling.
 • Tørroppstilte pumper er montert under tanken.
 • All styring og elektronikk er montert i samme konstruksjon.
 • Alle ventiler og funksjoner fjernbetjenes gjennom driftsovervåking.
 • Pumpesump tømmes fullstendig under hver pumpesyklus.
 • Påmontert betongsokkel på ytre tank stabiliserer og motvirker oppdrift.
 • Den indre modulen er konstruert for heving over bakkenivå i sin helhet, for vedlikehold.
 • Flenskoblinger sorger for enkel til- og frakobling ved heving og senking av stasjonen.
 • Kumlokket har diameter 2400 mm og heves automatisk med pumpemodulen.
 • I lokket er det integrert et mannhull med standard kumlokk.
Pumpestasjonen med den indre modulen over bakken i vedlikeholdsstilling.
 • Enkel plassering på nettet.
 • Etter montering er modulen umiddelbart klar til bruk.
 • Testes med full pumpesyklus på verkstedet før levering.
 • Styring kan enkel kobles på kommunens driftsovervåkingssystem.
 • Norskprodusert.
 • Vil bli standardisert og søkes å bli tatt inn i VA-normer, da den er likeverdig med en tradisjonell pumpestasjon med tørroppstilte pumper og overbygg.
Med kameraer ser vi hva som skjer nede i stasjonen og i sumpen under drift.

Helse, miljø og sikkerhet

I tradisjonelle sumper kan fett og sedimentering skape mye arbeid og HMS-utfordringer!
 • Nærmest vedlikeholdsfri.
 • Operatør kommer ikke i kontakt med avløpsvannet.
 • Trenger ingen spyling og gir ingen fare for aerosole partikler/bakterier.
 • Operatør har ingen oppgaver i avløpssumpen og unngår dermed, blant annet, kontakt med farlige gasser og risiko for fall.
 • Alt vedlikeholdsarbeid foregår utendørs, i frisk luft.
 • Pumpestasjonen er CE-merket og imøtekommer forskrift om utforming og innretning av arbeidsplass.
Lett adkomst for vedlikehold på bakkenivå

Vedlikehold

 • Overvåkes visuelt med kameraer inne i stasjonen.
 • Vedlikehold/service planlegges utført én gang per år.
 • Modulen kjøres over bakkenivå for vedlikehold.
 • Lett adkomst til pumper og ventiler.
 • Pumper tømmes for væske før vedlikehold.
 • Stasjonen har ingen bygning som må vedlikeholdes.

Ytre miljø

 • Perfekt på steder "der det ikke er plass".
 • Ingen lukt eller støy til omgivelsene.
 • Lett å integrere i tettsteder og bymiljø.
 • Aktuell for flomutsatte områder, da den kan driftes under vann.
 • Kun lokket er synlig under vanlig drift.
 • Lokket kan tilpasses alle typer dekke, som brostein, gress eller asfalt.
 • Kumlokket tåler trafikkbelastning.
 • Fare for tilbakeslag av bakterieholdig vann til drikkevannets ledningsnett er eliminert.
Driftsovervåking på nettbrett, telefon eller datamaskin
Driftsovervåking: full oversikt over drift og historikk, samt styring av pumper og ventiler

Kommersielt

 • Gunstig for bruker: lavere driftskostnader, mindre behov for ettersyn og oppfølging.
 • Har standardiserte deler og størrelse for å få lav produksjonskostnad.
 • Kan enkel parallellkobles for å øke kapasiteten.
 • Leverandør kan enkelt inngå en fullstendig driftsavtale.
 • Driftes ved bruk av web-/app-løsninger på smarttelefoner eller datamaskiner.

Flere produkter

 • Vi holder på med å utvikle en flerfunksjons-overløpskum med automatisk rensing. Dette vil motvirke og redusere forurensningen som oppstår i en overløpssituasjon. Dette produktet kan brukes med tradisjonelle stasjoner og med pumpestasjonene fra Pumpemodul AS.

Mer informasjon

https://www.dropbox.com/s/1qr44nb7u4waozt/Info%20Pumpemodul-k.pdf?dl=0

Kontakt oss gjerne for samtale om neste generasjons pumpestasjoner!

Berber Korf (94502215 / berber.korf@pumpemodul.no)

Hans Kristian Larsen (41357270 / hkla@pumpemodul.no)

Arne Marthinsen (90046025 / Arne.Marthinsen@ogrey.no)

Generelle henvendelser: post@pumpemodul.no

Created By
Arne Marthinsen
Appreciate