Loading

Pumpemodul AS Fremtidens pumpestasjoner til offentlige og private anlegg

Pumpestasjonen fra Pumpemodul AS består av en hevbar pumpemodul montert i en ytre tank. Pumpestasjonen baserer seg på standard pumpeteknologi, satt sammen på en ny måte, slik at hele stasjonen ligger under bakkenivå.

Den innvendige pumpemodulen er hev-/senkbar med en hydraulisk sylinder. I driftsstilling er pumpemodulen nedsenket i den ytre tanken. I vedlikeholdsstilling er pumpemodulen hevet over bakkenivå. Pumpene er montert tørroppstilt under sumpen. Styring og elektronikk er montert på toppen av sumpen. Pumpestasjonen har ingen overbygg og er således ikke synlig når den er i drift.

Pumpestasjonen i operativ posisjon. Kumlokket kan tilpasses naturen over - gress, brostein, asfalt, blomsterbed eller annet

Konstruksjon

 • Patentert løsning
 • Pumpestasjonen er konstruert for komplett pumping av avløpsvann
 • Den er konstruert for å være en del av et lukket rørnett
 • Tørroppstilte pumper monteres under tanken
 • Alle ventiler og funksjoner skal fjernbetjenes gjennom driftsovervåking
 • Pumpesump tømmes fullstendig under hver pumpesyklus
 • Den aktive delen av pumpestasjonen er konstruert for heving over bakkenivå i sin helhet
 • Er konstruert med flenskoblinger for til- og frakobling av stasjonen
 • Enkel installasjon på nettet
 • Har en ytre tank med betongsokkel, som stabiliserer og motvirker oppdrift
 • Kumlokket med diameter 2400mm heves automatisk med pumpemodulen
 • Pumpestasjonen er under bakkenivå i operativ stilling
 • Kun lokket er synlig undre vanlig drift
 • Kan testes med full pumpesyklus på verkstedet før levering
 • Gjør en fullstendig kvalitetssikring av produktet mulig
 • Etter montering er modulen umiddelbart klar til bruk
 • Kan parallellkobles for økt kapasitet
 • Perfekt på steder "der det ikke er plass", og er lett å integrere i tettsteder og bymiljø!
 • Kan tilpasses alle typer dekke (eksempelvis brostein, gress og asfalt)
 • Kumlokket tåler trafikkbelastning
 • All styring og elektronikk er montert i samme konstruksjon
 • Aktuell for flomutsatte områder (kan faktisk driftes under vann)
 • Vil bli standardisert og søkes tatt inn som standard beskrevet løsning i retningslinjer, da den er likeverdig en tradisjonell pumpestasjon med tørroppstilte pumper og overbygg
 • Skaper utvikling på et område som har stått stille i 50 år!
Med kameraer ser vi hva som skjer nede i stasjonen og i sumpen under drift.

Helse, miljø og sikkerhet

Fett på toppen av sumpen og avleiringer på selve stasjonen skaper HMS-utfordringer!
 • Nærmest vedlikeholdsfri
 • Vedlikeholdsoperatør kommer ikke i kontakt med den flytende væsken
 • Operatør skal ikke ha oppgaver nede i avløpssumpen – unngår blant annet farlige gasser og risiko for fall
 • Trenger ikke spyling, som gir fare for aerosole partikler/bakterier
 • Alt vedlikeholdsarbeid foregår utendørs, i frisk luft
 • Imøtekommer forskrift om utforming og innretning av arbeidsplass
Lett adkomst for vedlikehold på bakkenivå

Vedlikehold

 • Vedlikehold/service planlegges utført én gang per år
 • Modulen kjøres over bakkenivå for vedlikehold
 • Lett adkomst til pumper og ventiler
 • Ingen bygning å vedlikeholde
 • Pumper tømmes for væske før vedlikehold
 • Overvåkes visuelt med kameraer inne i stasjonen

Ytre miljø

 • Kan plasseres «hvor som helst»
 • Ingen lukt eller støy til omgivelsene
 • Ikke behov for bygg over pumpestasjonen
 • Fare for tilbakeslag av bakterieholdig vann til drikkevannets ledningsnett er eliminert
 • Aktuell for flomutsatte områder
 • Sandfang kan integreres i ytre tank
Driftsovervåking på nettbrett, telefon eller datamaskin
Driftsovervåking: se hvilke pumper som er i drift, se tømmesykluser og ventiler - start og stopp stasjonens ulike deler

Kommersielt

 • Gunstig for bruker: lavere driftskostnader, mindre behov for ettersyn og oppfølging
 • Standardiseres for å få lav produksjonskostnad
 • Leverandør kan enklere inngå en fullstendig driftsavtale med dette produktet
 • Skal driftes ved bruk av web-/app-løsninger på smarttelefoner eller datamaskiner
 • Kan parallellkobles for å øke total pumpekapasitet

Flere produkter

 • Vi holder på med å utvikle en overløpskum med automatisk rensing. Dette vil motvirke og redusere forurensningen som oppstår når stasjonen går i overløp. Dette produktet kan brukes med tradisjonelle stasjoner og med pumpestasjonene fra Pumpemodul AS.

Kontakt oss gjerne for samtale om neste generasjons pumpestasjoner!

Berber Korf (94502215 / berber.korf@pumpemodul.no), Hans Kristian Larsen (41357270 / hkla@pumpemodul.no) og Arne Marthinsen (90046025 / Arne.Marthinsen@ogrey.no)

Generelle henvendelser: post@pumpemodul.no

Created By
Arne Marthinsen
Appreciate