En dag i historien 15. August "Tivoli åbner"

D. 15 August 1843 åbnede tivoli i København, som blev grundlagt af Georg Carstensen.

Georg Carstensen var en Dansk officer og iværksætter. udover Tivoli grundlage han Casino og Alhambra, som er 2 ud af de 3 forskellige forlystelsesparker han grundlagde i København.

Forlystelsesparken blev stiftet som et aktieselskab, hvor mange af aktionærerne var de håndværksmestre, der deltog i opbygningen. parken blev kendt for belysning, udskænkning, musik og til slut fyrværkeri.

En af de ældste -og mest populæreste forlystelser i Tivoli er bla. "den gamle rutsjebane". Rutsjebanen blev bygget i 1914 og den er en af verdens ældste rutsjebane. Den er bygget af ingeniøren Walther Queenland fra Irland, der også byggede Rutschebanen på Dyrehavsbakken.

Credits:

Created with images by zoonabar - "Tivoli"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.