Zomaar een winterse dag op de golfbaan

Donderdag 19 januari 2017, er wordt onder leiding van Audy van der Veen weer gewerkt aan de baan. Geen golf, gewoon hard werken ter verbetering van de baan

De opdracht was om al het riet en hout klaar te leggen voor transport

De werkzaamheden aan hole 1 en hole 3 moeten vandaag klaar zijn. Het wordt hard werken voor Wim Többen en Wim Lubberman

Zolang het ijs het houd kan Hendrik-Jan Rotman, Harm Slaar en Piet Brinkman het riet mooi weghalen

Het transport van al dit werken wordt door Henk Lode en Louis Bolt middels talloze ritjes keurig afgevoerd.

Golfparc Sandur is in de winter, hoe koud het ook is, altijd actief.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.