LiesDesign multi-media ontwerp

LiesDesign is hét grafische bureau voor jou!

Jij hebt de expertise over je eigen bedrijf, producten en doelgroep. Ik heb mijn grafische kennis en vaardigheden. Mijn grafische handen gaan voor jou aan het werk. Plaatst teksten, logo's en beelden waar ze horen en zodat het geheel voldoet aan jouw wensen. Hoe jouw doelgroep het beste benaderd kan worden weet jij als geen ander. We gaan op zoek naar de juiste manier van publiceren. Daarna lever jij de teksten, logo's en beelden aan. Indien je dit wenst en waar nodig, adviseer ik je daarbij.

Kleine greep uit mijn portfolio

Maak gebruik van mijn kennis!

Wil je gewoon eens sparren met een grafisch vormgever over de mogelijkheden die er zijn. Of heb je gerichte vragen. Wil je onderzoeken welke nieuwe manieren van publiceren bij jou of jouw bedrijf passen? Maar... je wilt niet direct de opdracht ergens neerleggen? Dat kan bij LiesDesign. Gewoon eens samen een kopje koffie drinken, waarbij jij een uur lang je vragen kan stellen en ik deze zo volledig mogelijk voor je beantwoord. Zodat jij weer verder kan.

Co-creëren, dat is het leukste wat er is! Daarmee halen we het beste uit onszelf.

Credits:

licensed by LiesDesign

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.