PYLGERS onderweg naar Ch√Ętellerault

IN FEBRUARI 2001 STARTEN JOEP | ELIZA | PETER EN AUKE MET HUN PYLGERSPAAD VANUIT ST.JABIK

De Groate Kerk in St.Jacobiparochie

We naderen Tzum

Op bezoek bij Louis le Roy (RIP)

Den Bosch

We zijn Nederland door .....

IN AUGUSTUS 2003 BEREIKEN PETER, JOEP, ELIZA EN AUKE DE BELGISCHE GRENS

Bij pastoor Fons

We kamperen bij de kerk (de koster had de kerkklok uitgezet)

Johan -uit Gent- loopt een stuk met ons mee .....

We arriveren aan de Belgisch-Franse grens en worden daar supervriendelijk ontvangen.

SAMEN MET JOHAN PASSEREN JOEP | ELIZA | PETER EN AUKE DE FRANSE GRENS

In de buurt van Parijs .....

Eliza, Auke en Joep bereiken Parijs

VANAF CHARTRES LOOPT HANS MEE -PETER WAS VOOR PARIJS AL AFGEHAAKT-

In oktober 2008 lopen Eliza, Joep, Auke en Hans de stad Tours binnen .....

TOURS, VOORLOPIG EINDPUNT - OKTOBER 2008

HET DUURT MAAR LIEFST TOT AUGUSTUS 2017 VOOR WE DE ROUTE WEER OPPAKKEN

De kathedraal in Tours
Ons kampement

VOORLOPIG EINDPUNT VAN ONZE CAMINO: CHATELLERAULT (aug.2018)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.