Loading

Gammeldags skörd PÅ MARKNADSVÄGEN I DÄDESJÖ

Idag fick hyresgästerna på Marknadsvägen i Dädesjö vara med om ett skådespel från förr då havren på åkern runt knuten förvandlades till julkärvar med hjälp av en Bolinder-Munktell från 1953 och en självbindare.

Åkerns ägare Håkan Svahn fanns på plats tillsammans med sonen Alfred i snålblåsten. Med sig hade de en riktig arbetshäst till traktor.

– Jag är den femte ägaren till den och Alfred blir den sjätte. I den sitter faktiskt en Austinmotor, samma som i de gamla svarta taxibilarna i London, säger Håkan.

Strax därpå anlände Anders Persson med en självbindare som de tre monterade ihop och kopplade bakom traktorn.

– Vi har sparat den här åkern till julkärvar, Lions har tingat ett antal, liksom hembygdsföreningen. Sedan tänker vi dela ut två var till alla som bor här på Marknadsvägen. Det finns ett par stycken som är lite äldre och har varit med om att själva skörda på det här sättet, de tycker det är roligt att se de gamla maskinerna komma till användning.

Anders Persson och Alfred Svahn skördar på gammalt vis.
Alfred Svahn vevar igång den gamla arbetshästen från 1953 medan Håkan Svahn och Anders Persson monterar ihop självbindaren.

.

Vidingehem har cirka 2 100 lägenheter fördelade på 18 orter och fyra stadsdelar runt om i Växjö kommun. Som du ser på kartan är det världen utanför staden som är vår hemmaplan – orterna är som små gröna pärlor, vackert utplacerade mellan de många småländska sjöarna.

Created By
Peo Einarsson
Appreciate

Credits:

Vidingehem AB 2017

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.