23.2. VERKOSTA VERKKOON suomi 100 luento: Verkon ja verkoston merkitys suomalaisen yhteiskunnan, käsityötaitojen ja elinkeinoelämän muutoksessa vuosisadan alusta nykypäivään. Verkon merkitys ennen ja nyt.

Lapin opistopiiri järjestää juhlavuoden 2017 aikana kaikille avoimia ja maksuttomia Lappi-aiheisia verkkoluentoja. Voit seurata luentoja kotoa omalta tietokoneeltasi tai voit koota isommankin ryhmän teitä kiinnostavan aiheen ääreen. Luennot ovat osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Luennot ovat seurattavissa http://kol.adobeconnect.com/lapinopistopiiri_luennot

Luennot ovat torstaisin klo 18.00-19.30.

23.2. VERKOSTA VERKKOON luennoitsijana Päivi Linnasaari, tekstiilityön didaktiikan lehtori, Lapin yliopisto.

Luennon järjestää Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto.

Ohjeet luennot kuuntelemiseen:

• Tule ajoissa luentohuoneeseen.

• Kytke kuulokkeet tai kaiuttimet tietokoneeseen ennen kirjautumista.

• Sammuta ylimääräiset ohjelmat ja ikkunat tietokoneeltasi.

• Linkistä pääset kirjautumissivulle. Kirjaudu sisään Enter as a Guest -kentästä ja kirjoita kenttään etu- ja sukunimesi sekä paikkakunta.

• Jos menet verkkokokousympäristöön käyttämältäsi koneelta ensimmäistä kertaa, ohjelmisto kysyy pari englanninkielistä kysymystä pikku ikkunoissa. Valitse niihin myöntävä vastaus eli Accept tai Yes, sillä näin annat luvan sille, että verkkokokousympäristö skaalautuu miellyttävämmin tietokoneesi selaimeen.

• Voit testata äänet ylhäältä Meeting valikosta Audio setup wizard.

• Voit kirjoittaa kysymyksiä chatin kautta.

Lisätietoja saat omasta kansalaisopistostasi tai Lapin opistopiirin pj. Anne Pahkala, Meän Opisto, anne.pahkala@ylitornio.fi, p. 040 7605 522.

Credits:

Created with images by Unsplash - "network networking rope"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.