Loading

Ambiwlans Awyr Cymru 20 years of saving lives

“Gall pawb sydd wedi cyfrannu at ein Helusen dros y blynyddoedd fod yn falch eu bod wedi chwarae eu rhan yn y gwaith o greu'r Elusen rydym yn gyfarwydd â hi heddiw. Hoffem ddiolch o waelod calon i'r meddygon, peilotiaid, dyranwyr gofal critigol, staff a gwirfoddolwr, ymddiriedolwyr, a phawb sydd wedi codi a rhoi arian dros yr 20 mlynedd diwethaf.” - Dr Sue Barnes, Prif Weithredwr yr Elusen.

2001 - 2003

• Lansiwyd Ambiwlans Awyr Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi 2001.

• Cyflwynwyd canolfannauawyr yn feysydd awyr (Dau Colkow 105 DB Hofrennydd).

• Cynyddwyd o 5 diwrnod i wasanaeth 7 diwrnod.

2004 - 2006

• Uwchraddio Hofrenyddion (Bolkow 105 DBS).

• Trydydd hofrennyd yn cael ei chyflwyno yn Faes Awyr Y Tallwng.

5,000 o alwadau ers iddi lansio.

Welshpool

2007 -2009

• Hofrenyddion Abertawe a Caernarfon yn cael ei uwchraddio (EC135).

• Ambiwlans Awyr Y Flwyddyn (Wobrau lechyd Busness).

10,000 o alwadau ers iddi lansio.

G-WASN

2010 - 2012

• Hofrennydd Y Trallwng yn cael ei uwchraddio (EC135l).

• Tim Ambiwlans Awyr Y Flwyddyn (Wobrau ASI).

• 14,500 o alwadau ers iddi lansio.

G-WASS

2013 - 2015

• Ymgynghorwyr ac Ymaerfwyr Gofal Critigol yn ymuno efo AAC efo cyfarpar meddygol arloesol.

• Darparu Gofal argyfwng arloesol.

• 19,000 o alwadau ers iddi lansio.

2016 - 2018

• Enillwyr Wobr Digwyddiad Arbennig un 2016 a 2017. (Rhagoriaeth Ambiwlans Awyr Cenedlaethol).

• Phencadlys newydd a chanolfan awyr De Cymru un ago yn Nafen, Llanelli.

• Pedwerydd Hofrennydd yn cael ei lansio. (Ambiwlans Awyr Cymru i Blant wedi'i leoli yng Nghaerdydd).

• Gwasanaeth Ambiwlans Awyr fwyaf ym Mhrydain.

• 30,000 o alwadau ers iddi lansio.

Children's Wales Air Ambulance

2019 - 2021

• Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cyflawni ei nod hirdymor o ddarparu gwasanaeth 24/7.

• Mynedd 20.

38,000 o alwadau ers iddi lansio.

Ambiwlans Awyr Cymru 24/7
Cafodd Ambiwlans Awyr Cymru ei chreu gan bobl Cymru, i bobl Cymru, ac mae twf ein helusen yn destament i'r gallu, yr ymroddiad, y brwdfrydedd a'r haelioni sy'n bodoli yn ein gwlad.” - Dave Gilbert OBE, Cadeirydd Ymddiriedolwyr yr Elusen