PELERAIAN SUATU JENAYAH

Dalam kesamaran cahaya lampu, aku duduk di bangku dengan kepenatan dan sekempulan remaja yang sedang bola keranjang menangkap perhatian mataku. Malam itu membungkus panaroma alam bersama angin malam yang bertiup berkali-kali telah menusuk tulangku. Bunyi lantunan bola keranjang terdengar olehku.

"Ah Long ah kerjanya sudah selesai,", kata Ah Leng yang berkeruk-keruk kepalanya apabila melihat keadaan yang menambah rumit. Ah Leng berpuas hati melihat dua jejaka itu membuat kerja yang telah bertemu panjinya. Kedua-dua jejaka itu pandai menyembunyikan dan membuang bukti-bukti yang tertinggal untuk menunjukkan bahawa Ah Leng yang pembunuhnya dengan diam-diam tanpa sembarang kesilapan.

Berhati-hati, kedua-dua jejaka itu memegang bukti-bukti yang hendak disembunyikan dan dibuang. Jejaka-jejaka itu mengeluarkan dadah yang terbiar di lantai itu dan dengan perlahan-lahan hendak menyimpannya. "Oi! Kau nak buat apa dengan bukti tu?", terjerit pegawai polis itu. Ah Chye yang memegang bukti itu bermula untuk teragak-agak dan panik. Ah Chye tergagap-gagap apabila menjawab soalan si polis itu.

Pisau yang Ah Leng guna untuk membunuh si penagih itu diberikan kepada Ah Chong untuk dibuang sebelum terlambat. :))))))

Created By
Nuh Naimi
Appreciate

Credits:

Created with images by Unsplash - "chainlink fence basketball" • 竜次 ryuuji - "starting my new 2 year life in UK"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.