Opplev Madagaskar Med PRIORI Reisen

PRIORI Reisen har hovedkontor i Antananarivo, hovedstaden i Madagaskar. Firmaet ble grundet i 1994 av en sveitsisk etnolog.

I november 2010 ble Madagaskarhaus (Madagaskarhuset) åpnet i Basel Sveits. Det er ett kombinert reisebyrå og kultur & informasjonssenter rundt om temaet Madagaskar.

På vei til CAP EST 

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.