Tegundir.það eru til 8 tegundir af hreindýrum Skógarhreindýr,Heimaskautahreindýr,Finnsk skógarhreindýr,Grant hreindýr,Grænlandshreindýr(Túndruhreindýr),Peary hreindýr,Svalbarðahreindýr og Villihreindýr.

Kjörbýli.Um tvær miljónir hreindýra lifa í Norður-Ameríku. Í Evrópu og Asíu lifa um 5 miljónir.Síðustu viltu hreindýrin í Evrópu er að finna í suðurhluta Noregs.

Fæða.þeir borða líka lauf af víði og birki, auk starartegunda og grös.Hreindýr eru jórturdýr.hafa fjögurra chambered maga.Þeir borða aðallega fléttur um vetur, sérstaklega hreindýra mosa einstakt aðlögun meðal spendýra.þau fæða á litlum nagdýrum svo sem læmingja.Hreindýr reknir af Chukchis hafa verið þekkt til að éta sveppi síðsumars.

Ógnir. Hreindýr eru í útrýmingarhættu. Manneskjur eru þekktar því að veiða hreindýr.Við borðum og seljum þau. Það eru ekki mörg svæði á jörðinni sem þau eru. frá 2013-2014 voru 6000 hreindýr á íslandi en þau eru í finnlandi, kanada og svo framvegis

Credits:

Created with images by mrpolyonymous - "Reindeer" • Tim Green aka atoach - "Reindeer" • Marie Hale - "Reindeer" • Todd Huffman - "Reindeer" • blondinrikard - "Reindeer" • tristanf - "Reindeer" • flightlog - "Reindeer" • Unsplash - "elk moose canada" • www.rubenholthuijsen.nl - "Reindeer" • lagunabluemolly - "deer stag antlers" • LightStalker - "reindeer snow frost"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.