Loading

Nytt, spennende prosjekt fra BOB Damsgårdssundet nord

BOB utvikler stadig nye boligprosjekt i Damsgårdssundet. Etter planen vil vi i løpet av høsten lansere nye boliger for våre medlemmer – pakket inn i spennende arkitektur.

Første byggetrinn vil romme til sammen 44 leiligheter, plassert i sjøkanten sør for boligprosjektet Portalen, som nå er nær ferdigstillelse.

-– Det nye prosjektet vil bestå av to bygg – det ene fem- og det andre seks etasjer, som sett bort fra høydeforskjellen – er identisk utformet. Det er arkitektfirmaet Artec som har tegnet byggene.

Planene for prosjektet inneholder leiligheter på opptil 90 kvadratmeter – mellom to og fire rom, fortelle Ole H. Kleppe. Han er utbyggingsdirektør i BOB.

Videre sørover

Senere skal det komme ytterligere tre byggeprosjekter videre sørover, slik at en til sammen vil få syv nye bygg mellom BOB-prosjektene Portalen og Campbells. Målet er å få til en suksessiv utbygging av hele området fra 2019 til 2022 – litt avhengig av markedssituasjonen.

– Bygningene i hele dette området vil preges av variasjon i arkitektonisk uttrykk, men skal stå til hverandre – for å skape en dynamikk og spenst. Dessuten skal det legges til rette for det gode liv mellom husene – uterom med god kontakt mellom sjøen og gatene. Det vil dessuten komme takhager på byggene, som vil gi anledning til rolig, tilbaketrukket rekreasjon for beboerne – nær sagt midt i byen, forteller Kleppe.

Havnepromenaden i Damsgårdssundet bygges ut parallelt med oppføring av nye bygg – og vil når sundet er ferdig utbygget knyttes sammen til en helhetlig «boardwalk» - fra Puddefjordsbroen og sørover.

Målgruppen for leilighetene i disse første, nye prosjektene er primært unge, urbane menneske som har et ønske om å bo nær byen – eller andre enslige og par som har lyst på en bynær bolig. De første byggetrinnene er ikke spesielt tilpasset barnefamilier – men det ekskluderer på ingen måte kundegrupper med barn fra å finne en bolig i Damsgårdssundet nord.

Følg med i BOBs medlemskanaler eller i dagspressen for informasjon om salgsstart og mer informasjon om prosjektene.

Illustrasjoner: Artec

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.