...בקליק סרטוני וידאו בהוראה

אחת הטכנולוגיות הזמינות לנו ביותר היא המצלמה. צילום מאפשר לנו לתעד ואף ליצור. שימוש בקטעי וידאו קצרים בתהליך ההוראה והלמידה מאפשרים ליצור הנעה, לחזק הבנה, להקנות מידע חדש. צפייה בסרטון היא לא פעילות אקטיבית, אבל היא יכולה להוות פתיח, גירוי ללמידה ולהמשך פעילות אינטראקטיבית.

ביחידה זו נכיר מספר סוגים של סרטוני וידאו לשילוב בהוראה: סרטון המיועד להקניית חומר לימודי,סרטון וידאו בלוג, סרטון של דמות מדובבת, סרטון המיועד ליצירת גירוי ללמידה, סרטון המתאר תהליך למידה, סרטון הפותח את דלתות הכיתה ומביא מן החוץ מומחה או מקום הרלוונטיים ללמידה. נבין מהו הערך המוסף לכך שמורה בעצמו יוצר סרטון ונתנסה ביצירה

כל רגע נתון הוא רגע שניתן לתעד, לכל תלמיד ומורה יש.מצלמה בהישג יד. לטוב ולרע

נחשוב כיצד אפשר לקדם יצירתיות ולאפשר מרחב לביטוי אישי בעזרת סרטון וידאו

צפו בסרטונים המופיעם ביחידה, ראו מהו ייחודם ותרומתם להוראה. לאחר מכן חשבו איזה סרטון תרצו ליצור שיענה למטרותיכם. שימו לב אורך הסרטון לא יעלה על 40 שניות

Created By
Limor Harary
Appreciate

Credits:

Alan Bloom Olly Coffey John Ragai

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.