Isikuandmete kaitse tulevik praktikas KOOLITAJA: ANDRES OJAVER

Koolitus: Isikuandmete kaitse tulevik praktikas

Toimumise aeg: 24.05.2017 kell 9:45 - 13:00

Toimumise koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Astra hoone ruum A-447

Eesmärk: saada teada praktikult isikuandmete kaitse olulisimatest aspektidest ja sellest, mis muutub ettevõtete jaoks 2018. aasta mais jõustuva andmekaitse üldmäärusega.

Sisu: ülevaade isikuandmete põhinõuetest, mis kehtivad täna ja jäävad kehtima ka pärast uue määruse jõustumist. Uued põhimõtted ja uuendatud põhimõtted ehk mis muutub isikuandmete kaitses ja mis on päris uus. Ülevaade sellest, millele tuleks keskenduda praegu ja millised on suurimad riskikohad kliendiandmete töötlemisel. Ülevaade andmekaitseametniku määramise vajadusest ja tema ülesannetest.

Koolitaja: Andres Ojaver. Loe koolitaja kohta rohkem siit

Hind: 84 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu). Hind sisaldab koolitust, jaotusmaterjale ja kohvipausi.

Registreerimise tähtaeg 18.05.2017. Registreerimiseks on järgmised võimalused: kodulehelt siit helistades: 6409 456, saates e-kiri: taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Ootame osalema!

Credits:

Created with images by LoboStudioHamburg - "twitter facebook together"“Pixabay”

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.