Loading

Att arbeta hos Integrera

Gillar du integration?

Då vet du att en väl fungerande integrationslösning av IT-komponenter är själva nervsystemet i ett framgångsrikt IT-landskap. Integrationer kan byggas på många olika (mer eller mindre bra) sätt. Utmärkande för de bättre är att det finns en struktur och en tanke involverad. Denna struktur och tanke är vad vi på Integrera kan erbjuda.

Vad är Integrera?

Integrera är ett konsultföretag med inriktning på integration, microservices och informationsförsörjning. Vi är duktiga på integrationsplattformar, såväl arkitekturellt som implementationsmässigt. Vi är också bra på integrationsutveckling, informationsmodeller, ICC-organisation och SOA. Kravställning, QA och projektledning runt integration finns också inom vårt kompetensområde. Vi rör oss även i gränsområden som integration-MDM, integration-BI och integration-DW.

Vår vision är att vara en välrenommerad aktör då det handlar om att erbjuda tjänster runt integration. Integrera ska således fortsätta att vara en nischaktör som motvikt mot större och diversifierade konsultbolag och därmed fortsätta vara den naturliga partnern för stöd i integrations- och SOA-frågor.

Integrera ägs av partners verksamma i Integrera. Vi har ett partnerprogram med syftet att introducera nya partners i Integrera enligt ett givet ramverk.

Varför arbeta på Integrera?

"Det är få som kan konkurrera med vår lönemodell. Jag väljer själv hur jag vill ta ut min ersättning." Johan Adelöw

Vi som arbetar på Integrera är ett litet gäng erfarna konsulter som tror på idén om ett integrationsfokuserat erbjudande. Vi har stort utbyte av varandra, både rent professionellt men även privat. Som anställd på Integrera får du en bra ekonomisk utväxling på din kompetens och stora möjligheter att ytterligare utvecklas inom integrationsområdet. Du har även stora möjligheter att påverka både din egen situation och företagets framtida utveckling.

Integrera-anställda tycker till om varför de valde Integrera

Våra sektioner

På Integrera tycker vi det är roligt att göra saker på fritiden också! En del av detta har vi samlat i några små sektioner.

Vem arbetar på Integrera?

De konsulter som verkar i Integrera har några egenskaper gemensamt. Det är professionell senioritet, ett brinnande intresse för integrationsrelaterade utmaningar och en vilja att driva och vidareutveckla sitt eget och företagets varumärke. Utöver detta är det en brokig skara. Vi kallar vår bemanningsstrategi ”best-of-breed”. Det är även något vi ibland försöker applicera på val av IT-komponenter. Hitta de bästa och skapa optimala förutsättningar för att få dem att samverka och skapa möjligheter för utvecklade affärsmodeller.

Vad händer nu?

Efterfrågan på de tjänster vi erbjuder är fortsatt hög, och vi behöver bli några fler eldsjälar som vill hjälpa till att genom ett drivet integrationsarbete skapa och forma förutsättningar för våra kunders expansion och välmående. Känner du att du vill arbeta fokuserat inom det här området och är mogen för att ta nästa steg i trappan, kontakta då VD Mikael Karlén (0708-183259 - mikael.karlen@integrera.com) eller vice VD Linda Doktár (070-9454359 - linda.doktar@integrera.com) för en fortsatt diskussion!

Vi ses!

Eftertanke: vad ska det stå i mitt CV?

Ovanstående låter ju kanske bra och så. Svårt att säga emot. Men om du som en smoke test vill jämföra ditt CV med våra konsulters, så står det ofta i dessa saker som: integrationsarkitekt, plattformsspecialist, XML, Azure, informationsarkitektur, ICC-strategi, integrationsstrategi, Fuse, kvalitetssäkring av integrationslösningar, Apache Camel, JMS, enterprise information model, Biztalk 2006R2, kanoniskt format, mediering, Docker, lös koppling

Hittar du sådana saker även i ditt CV, eller är du sugen på att hitta dem i framtiden, ta kontakt med Mikael eller Linda och kolla läget lite. Det kan ju inte skada, och vem vet, det kanske blir en intressant kontakt!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.