PÅ DEN RØDE LØBER gallafest 9 årgang højene skole

Så kom dagen, hvor eleverne trak i deres fineste tøj, lagde makeup osv. Nu skulle der spises middag og danses vals.

Inden festen kunne begynde, skulle der lige fotograferes på den røde løber

Lærerne var de første der stillede op

Man kan kun være imponeret over hvor smukke eleverne tog sig ud. Snart står de klar til at springe ud i en ny og ukendt verden. Man kan kun håbe på, at de i fremtiden vil værne om de venskaber de har skabt i folkeskolen.

Hermed billederne fra den røde løber.

Man kan klikke på det enkelte billede for at se det i stor størrelse

Og så er der lige lidt i sort og hvid

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.