Loading

De Schoolweetjes Nummer 4 || 4 september 2020

Ameland

Vanmiddag komen de jongens en meisjes en een aantal teamleden terug van het kamp op Ameland. Via Klasbord hebben de ouders en verzorgers van de leerlingen van de groepen 7 en 8 al veel mooie foto's van een heerlijk kamp en dit mooie waddeneiland ontvangen. Fijn dat alles goed is verlopen. Onze dank gaat uit naar de collega's die mee zijn geweest. Naar de foto's te oordelen hebben jullie een goed kamp achter de rug.

Foto's van Ameland

Studiedag team

Komende donderdag, 10 september, heeft het team een studiedag. Deze dag hebben de leerlingen vrij.

Gezocht en nog niet gevonden

Tijdens de thuiswerkperiode van vorig schooljaar zijn er Chromebooks met opladers mee naar huis gegaan. Helaas missen wij nog een aantal opladers. Zou u thuis nog eens willen kijken of u er nog een heeft liggen zodat deze mee naar school gegeven kan worden?

Tevens zijn wij opzoek naar opladers voor onze iPads. Heeft u nog een oplader liggen waar u niets meer mee doet? Dan zouden deze heel erg welkom zijn op school. We zijn op zoek naar de opladers die op de bovenstaande foto staan. Inleveren kan bij de eigen leerkracht. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Voorstelling groepen 3 en 4

Op maandag 7 september gaan de groepen 3 en 4 naar het ZinIn theater om daar de mooi voorstelling over De Rattenvanger van Hamelen te zien. We wensen de jongens en meisjes heel veel plezier bij de uitvoering van dit bekende verhaal.

Stappen en dansen

We hebben u hierover al eerder over bericht. De Stappen- en dansavond die we gepland hadden op vrijdag 11 september kan vanwege de Corona-maatregelen helaas geen doorgang vinden.

Twee berichten van onze bestuurder

Protocol Corona-virus

We houden de landelijke ontwikkelingen uiteraard goed in de gaten en beetje bij beetje stellen we in gezamenlijkheid ons protocol bij. Voor nu betekent dat dat de gymlessen van de kinderen ook weer in de gymzaal gegeven kunnen worden. De schoonmaak op de scholen - die we al een aantal maanden op twee keer per dag hadden staan - wordt weer teruggebracht tot eens per dag. We blijven voorzichtig met het aantal volwassenen in de scholen. Dat is dan ook de reden waarom de startgesprekken - op een enkele uitzondering na - nog digitaal gevoerd zullen worden. Op een aantal scholen zijn de lesroosters aangepast aan deze coronatijd. Deze wijzigingen in de roosters blijven de komende maanden nog van kracht. U wordt tijdig geïnformeerd als de lesroosters weer aangepast worden.

Ventilatie

Het zal u niet zijn ontgaan dat er veel aandacht is voor de ventilatie in openbare gebouwen. In de richtlijnen van het RIVM wordt gesproken over de eis om minimaal te voldoen aan het vigerende bouwbesluit. Al onze scholen voldoen aan deze eisen. Dat neemt niet weg dat we daarnaast extra aandacht hebben besteed aan de ventilatie op de scholen, van uitvoeren van controles en reinigingen tot het informeren van de medewerkers op de scholen om zo optimaal mogelijk te ventileren.

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld. Het LCVS is ingericht om uiterlijk 1 oktober een landelijk beeld te krijgen rondom de ventilatie op scholen en om scholen te ondersteunen en expertise te bundelen. We doen uiteraard aan dit onderzoek mee en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Maud Berendsen.

Vacatures Raad van Toezicht

Deze week op school

Groep 4 en 7 hebben samen gym en groep 5 speelt waterpolo in Het Ravijn.

Verdriet

Helaas kregen we deze week het verdrietige bericht dat de oma van Liz uit groep 3 is overleden. Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Kind op Maandag

Wat is het fijn als er iemand is die tegen je zegt: "Ik zal er zijn". God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet allerlei bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes’ broer Aäron gaat mee naar Egypte. Er wordt gelezen uit Exodus 3: 1-12, 4: 1-17 en 5: 1-9. De kleuters horen de verhalen over de toren van Babel en Abraham die op reis gaat.

Zending

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een bedrag van € 51.82 meegenomen. Geweldig! Hartelijk dank daarvoor.

Nieuwe actie

De periode tot de kerstvakantie willen wij ons zendingsgeld graag sparen voor de kerstpakkettenactie van de Raad van Kerken, maar nu op een andere manier. Zoals u vast nog wel weet hebben wij verschillende jaren meegedaan aan de kerstpakkettenactie. U gaf de kinderen levensmiddelen mee, waarvan wij pakketten maakten. Die werden door de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn, bezorgd bij minimagezinnen en alleenstaanden. In verband met de Coronaproblematiek heeft de Raad van Keken besloten om een aangepaste kerstactie te organiseren om hen met de feestdagen in zicht, toch "een steuntje in de rug" te geven. Het is de bedoeling om dit jaar ca. 750 minimagezinnen een enveloppe, met daarin een cadeaubon, een wenskaart en een brief met aanvullende informatie te geven. Het gezin krijgt de mogelijkheid om voor een bedrag van € 25,-- extra kerstinkopen te doen in één van de plaatselijke supermarkten. Wij ondersteunen deze actie van harte en hopen dat u dat ook doet. Elke vrijdag innen wij het zendingsgeld.

Discozwemmen

Dit is een bericht van zwembad Het Ravijn: Na lang wachten is het weer zover! Kom jij op vrijdag 25 september langs om eindelijk weer te kunnen discozwemmen? Wij zijn blij dat het discozwemmen weer kan beginnen, jullie ook? Er zal een DJ aanwezig zijn, die voor jullie de leukste muziek zal draaien.

Voor de ouders: Ouders/verzorgers kunnen helaas niet aanwezig zijn bij het discozwemmen vanwege de coronamaatregelen waar het Ravijn zich aan dient te houden. Kinderen moeten in bezit zijn van een A en B diploma.

Tegeltjeswijsheid

Een mens is niet oud totdat spijt de plaats in neemt van dromen.

John Barrymore, acteur, 1882-1942 is blijven dromen.

Bijna weekend

Wij wensen u aan het einde van de derde schoolweek een heel fijn weekend. Met vriendelijke groeten, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by Unknown - "Free photo: Books, Study, Learn, Literature - Free Image ..." • WikiImages - "Sage the pied piper of hamelin drawing" • congerdesign - "Stones chain heart" • Rhett Noonan - "Water in the ear" • Romina veliz - "DJ´S" en Prinses Marijkeschool (Ameland en sporten)