Loading

Schild & Vrienden een politieke jongerenvereniging met twee gezichten

Wat is Schild en Vrienden?

Schild & Vrienden is een politieke jongerenvereniging die opkomt voor de Vlaamse identiteit en de traditionele familiewaarden. De groep werd opgericht door Dries Van Langenhove, (ex-)student politicologie en rechten aan de UGent.

Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild & Vrienden.

De vereniging verdedigt idealen zoals het klassieke Vlaamse gezin, het opnieuw toelaten van Zwarte Piet en het afschaffen van politieke correctheid (voorzichtig omgaan met gevoelige onderwerpen binnen de politiek).

Schild & Vrienden komt op voor de Vlaamse identiteit.

Waarom komen ze volop in het nieuws?

Schild & Vrienden kwam negatief in beeld tijdens de Pano-reportage van vorige week. VRT-journalist Tim Verheyden onderzocht de sociale media-groepen van Schild & Vrienden. Sommige daarvan waren sterk afgeschermd. Verheyden vond daarin tal van racistische, vrouwonvriendelijke en inhumane memes en berichten. Oprichter Dries Van Langenhove ontkende dat die memes in de groep staan.

Van Langenhove ontkent voorlopig het bestaan van de negatieve berichten op sociale media.

Wat waren de gevolgen?

Er werd een gerechtelijk onderzoek gestart naar de groepen op sociale media van Schild & Vrienden. De UGent schorste Dries Van Langenhove. Hij zetelde er ook in de studentenraad.

In heel Vlaanderen kwamen verschillende leden van Schild & Vrienden op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Velen hebben inmiddels hun kandidatuur ingetrokken, of zijn door hun partij van de kieslijst gehaald.

Van Langenhove werd meteen geschorst van de UGent na de reportage.

Hoe ziet de huidige situatie eruit?

Schild & Vrienden beschuldigt de VRT van zware framing (bewust in een ander daglicht plaatsen om een positief of negatief gevoel te creëren). Ze doen er voorlopig alles aan om hun onschuld te bewijzen: ze zamelen geld in om advocaten te betalen en verspreiden massaal berichten op sociale media.

VRT publiceerde inmiddels een artikel waarin ze alle bewijzen op tafel legden. In het artikel staan een aantal conversaties tussen de leden van Schild & Vrienden.

Het valt moeilijk te voorspellen wat er nog allemaal zal gebeuren. Het onderzoek naar Schild & Vrienden is nog volop aan de gang. Heb je de Pano-reportage gemist? Wil je graag meer weten over de reportage? Bekijk ze dan hieronder!

Credits:

Facebook Schild & Vrienden

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.