Loading

YH-nätverk: För framtidens kompetensförsörjning i Fyrbodal!

YH-utbildningar blir allt viktigare för kompetensförsörjning och arbetsliv. Denna utbildningsform har visat sig vara framgångsrik ur såväl ett individ- som arbetsmarknadsperspektiv.

Under senaste åren har vi sett en utveckling där allt fler YH-utbildningar hamnar i våra storstadsregioner och för Västra Götaland innebär det att fler och fler utbildningar hamnar i Storgöteborg.

Genom att nystarta YH-nätverket Fyrbodal vill vi kraftsamla för fler relevanta YH-utbildningar till vår delregion för att långsiktigt säkra kompetensförsörjning i såväl offentlig som privat sektor.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har i år fått in fler ansökningar om att bedriva YH-utbildning än någonsin tidigare. De fick i år in 1482 ansökningar från hela landet, vilket är en 35 procentig ökning jämfört med 2019.

Samtidigt som pandemin drabbade svensk ekonomi lanserade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ett nytt koncept med korta YH-utbildningar. Det som till en början var tänkt som en begränsad försöksverksamhet har snabbt blivit ett viktigt och efterfrågat utbildningskoncept inom yrkeshögskolan.

Utbildning och kompetensförsörjning

Credits:

Omslagsfoto JJ Ying Illustration Jenny Mårtensson