Loading

Oppsummering etter GA-konferansen 2019 Lillestrøm 16. mars 2019

Takk for at du kom

Takk for at du deltok på GA-konferansen 2019. Det var første gangen Luftfartstilsynet gjennomførte et slikt arrangement. Vi vet allerede nå at vi kommer til kjøre ny konferanse i 2020. Her kan du lese hva som skjedde. Folk fra hele landet og fra alle deler av bransjen kom på konferansen.

Din tilbakemelding er viktig

Vi blir glad om du gir oss en tilbakemelding. Klikk på denne knappen for å gi oss et raskt svar. Undersøkelsen finner du her. Den er kort og tar 5 minutter å gjennomføre.

Konferansen oppsummert

Stikkord fra Luftfartstilsynets GA-konferanse; over 100 deltakere, en samtale om mål for flysikkerheten, regjeringens småflystrategi, luftrom, pedagogikk som gir unge interesse for realfag og luftfart. Og hva er nytt om flyskolene? Tallene viser en positiv utvikling - men vi må gjøre mer, sier Norges Luftsportforbund. Hybridfly, tanker om hvordan både design, teknologi og innovasjon kan gjøre GA mer attraktivt, flyplasser på Østlandet, ulykker og ulykker som ikke skjedde som læring. EASA og sikkerhetsformidling og hva gjør Luftfartstilsynet gjennom prosjektet PAL?

Samferdselsdepartementet med Kadus Basit

Kadus Basit fra Samferdselsdepartementet forteller hvor regjeringen vil med allmennflyging i Norge. Allmennflyging er viktig for rekruttering, utdanning og ikke minst for rekreasjon og transport.

Kadus Basit

FIRST Scandinavia med Per-Arild Konradsen

Mange spør; Hvorfor vil ikke ungdom fly i dag? Per-Arild Konradsen fra First-Scandinavia og konseptet Newton Flight Academy som tilbyr en helt ny introduksjon til luftfart for unge.

Per-Arild Konradsen

Norges Luftsportforbund med Torkell Sætervadet

Er ulykkestatistikken i Norge bra eller dårlig? Hvor farlig er det å fly? Torkell Sætervadet fra Norges Luftsportforbund mener flysikkerhet er noe vi skaper sammen.

Torkel Sætervadet

Equator Aircraft Norway med Tomas Brødreskift

Tomas Brødreskift fra Equator Aircraft Norrway forteller hvordan teknologi og nye løsninger både kan gjøre allmennflyging sikrere og mer attraktivt.

Tomas Brødreskift

Avinor Flysikring A/S med Knut Riis

Både Avinor og Luftfartstilsynet jobber med en plan for å redusere antall "airspace infringement" og "runway incursion". I tillegg så er samarbeidet med deg som flyr helt avgjørende for å unngå AI og RI. Knut Riis fra Avinor Flysikring A/S lover også en skikkelig oppdatering av IPPC som er rett rundt hjørne.

Knut Riis

Eggemoen utvikling A/S med Ola Tronerud

Ola Tronerud fra Eggemoen utvikling A/S forteller om fremtidsplanene for Eggemoen flyplass. Ola jobber målrettet med å utvikle flyplassen for innovasjon og industri. Allmennflyging kan også ha sin plass her, men da må blant annet Vegvesenet prioritere reguleringsplanene for både å legge til rette for vei og luftfart.

Statens havarikommisjon for luftfart med Jon Sneltvedt

SHT ved havariinspektør Jon Sneltvedt hadde ulykker og hendelser innen privatflyging som tema. Sneltvedt mente vi må ta lærdom også fra de ulykkene som ikke skjedde.

EASA med Bouldewijn Deuss

Dagens internasjonale tilsnitt fra EASA kom fra Nederland, og har GA som arbeidsfelt. Boudewijn Deuss viste fram et europeisk veikart for allmennflyging. - GA is a bucket full of all kind of aviation, sa Deuss som viste arbeidet med dette området. Han oppfordret til dialog og ønsker at GA-miljøet tar opp tema som bekymrer dem..

GA-debatten

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad, Knut Riis fra Avinor, Tomas Brødreskift fra Equator, SHTs Jon Sneltvedt og Helge Storflor fra Norges Luftsportforbund gjennomførte en diskusjon der publikum kunne stille spørsmål fra salen.

Hvor realistisk er en nullvisjon for GA? Hva kan vi gjøre NÅ for å bedre sikkerheten? Kan Luftfartstilsynet gjøre mer for å gi miljøet tilgang til flyplasser for trening?

Luftfartstilsynet med Thomas Hytten

Prosjektleder for Allmennflyging og luftsport i Luftfartstilsynet, Thomas Hytten dro konferansen inn på tarmacen og avsluttet med å understreke at flysikkerhet, det er ikke noe du eller vi kan holde på med alene, best sikkerhet får vi sammen. Vi må ha de gode ideene, ha de gode dialogene og ikke være redd for å si fra når vi ser at ting ikke er helt rett. Vi er #sikkersammen

.

Sikkerhetskortet

Fikk du ikke en kopi av sikkerhetskortet? Her kan du laste ned dokumentet som PDF for utskrift.

Håper vi også ses neste år

I mellomtiden må du gjerne besøke vår nettside for GA eller følg oss på Facebook

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.